Сучасні правові стандарти Європейського Союзу у сфері захисту персональних даних

Збірник документів ; [неофіційний пер. з англ. І. Майстренко; за ред. В. Брижко; передмова В. Пилипчука]. - (Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України). - К. : ТОВ “Видавничий дім “АртЕк”, 2018.- 180 с.

 

      У запропонованому збірнику документів у розвиток опублікованого вченими НДІІП НАПрН України наукового видання “Становлення і розвиток правових основ та системи захисту персональних даних в Україні” наведено документальні матеріали “Пакету захисту даних” Європейського Союзу, що набули чинності у травні 2018 року.

      Видання розраховане на фахівців, експертів і вчених, представників державних і недержавних органів, закладів, установ, підприємств та організацій і має прикладне значення в контексті євроінтеграції України.