СВІНЦИЦЬКИЙ А.В., СТЕПАНОВ В.А., ЛЕОНОВ Б.Д., Удосконалення законодавства щодо термінології у сфері спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації (с. 55-61)

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.3(34).220993

УДК 343.14:004

СВІНЦИЦЬКИЙ А.В.,
 
СТЕПАНОВ В.А.,
 
 
ЛЕОНОВ Б.Д.,
директор Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України.
кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України.
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,
головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України.
 
 
Анотація. Стаття присвячена аналізу проблем термінології у сфері спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації.
Ключові слова: спеціальні технічні засоби для зняття інформації з каналів зв’язку, інші технічні засоби негласного отримання інформації, технічна забезпеченість, придатність, скритний спосіб.
Summary. The article is devoted to the analysis of problems in terminology in the field of special technical means for interception of the information from communication channels and other technical means for surreptitious obtaining of information.
Keywords: special technical means for interception of the information from communication channels, other technical means for surreptitious  obtaining of information, technical support, aptitude, covert way.
Аннотация. Статья посвящена анализу проблем терминологии в области специальных технических средств для снятия информации с каналов связи и других технических средств негласного получения информации.
Ключові слова: специальные технические средства для снятия информации с каналов связи, другие технические средства негласного получения информации, техническая обеспеченность, пригодность, скрытный способ.
 
      Постановка проблеми. Конституцією України кожному громадянину гарантується захист від втручання у приватне життя та таємницю приватного спілкування. Тимчасове обмеження цього права, різновидом якого є право на територіальну, комунікаційну та інформаційну приватність [1, с. 303], допускається в разі застосування спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інші технічні засоби негласного отримання інформації (далі – СТЗ) на підставах і за умови, визначених законодавством, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту людини...
 

 

Видання НДІІП