Тезаурус EUROVOC: автоматизована інформаційно-аналі¬тична система порівняння законодавства України із законодавством країн ЄC

М. Швець, С. Дорогих, В. Брижко; за ред. В. Тація та В. Зайчука. – К.: Парлам. вид-во, 2004. – 383 с.