ТКАЧУК Н.А., Правове регулювання взаємодії Служби безпеки України з приватним сектором у сфері забезпечення кібербезпеки (ст. 104-111)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.4(27).270619

УДК 342.9

ТКАЧУК Н.А.,
кандидат юридичних наук,
старший науковий співробітник НДІІП НАПрН України
 
 
Анотація. У статті автор досліджує основні проблемні питання правового регулювання взаємодії СБ України з приватним сектором у сфері забезпечення кібербезпеки та пропонує шляхи їх вирішення.
Ключові слова: кібербезпека, державно-приватне партнерство, державно-приватна взаємодія, правове регулювання, Служба безпеки України.
Summary. In this article the author investigates the main problematic issues of legal regulation of the cooperation between the Security Service of Ukraine and private sector in the field of cyber security and suggests ways of their solution.
Keywords: cyber security, public-private partnership, public-private interaction, legal regulation, Security Service of Ukraine.
Аннотация. В статье автор исследует основные проблемные вопросы правового регулирования взаимодействия СБ Украины с частным сектором в сфере обеспечения кибербезопасности и предлагает пути их решения.
Ключевые слова: кибербезопасность, государственно-частное партнерство, государственно- частное взаимодействие, правовое регулирование, Служба безопасности Украины.
 
 
     Постановка проблеми. Актуалізація кіберзагроз національній безпеці та перетворення кібервпливу на інструмент терористичної, а також розвідувально-підривної діяльності спецслужб іноземних країн проти нашої держави обумовлює потребу посилення кібербезпекових спроможностей Служби безпеки України, як одного із ключових суб’єктів національної системи кібербезпеки, який вирішує завдання із протидії вказаним загрозам.
      Важливою умовою підвищення потенціалу вітчизняної спецслужби є забезпечення ефективної взаємодії з приватним сектором. Ключова роль державно-приватного партнерства обумовлена специфікою кібербезпекової сфери. Наразі, кібербезпека є єдиною сферою національної безпеки, яка настільки тісно пов’язана із приватним сектором – по-перше, значний обсяг об’єктів кібербезпеки та кіберзахисту перебуває у приватній власності, по-друге, механізм поширення кіберзагроз в мережі Інтернет фактично нівелює різницю між державними та приватними суб’єктами, по-третє, найбільш досвідчені експерти з IT-безпеки працюють саме у недержавному секторі...