ЦИМБАЛЮК І.В. До питання взаємозв’язку інформаційного права з кримінальним правом

Анотація. Щодо проблем кваліфікації комп’ютерних злочинів.

Повний текст.

Видання НДІІП