ЦИМБАЛЮК В.І., Впровадження електронних систем документообігу в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення

УДК 351.9:006.72

Цимбалюк В.І.,
кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри
спеціальних юридичних дисциплін Національного університету
водного господарства та природокористування
 
 
Анотація. Про уніфікацію та стандартизацію управлінського документообігу в електронних системах.
Ключові слова: уніфікація, стандартизація, управлінський документ, документообіг, інформаційні технології, державний орган, державна політика, інформатизація.
Аннотация. Об унификации и стандартизации управленческого документооборота в электронных системах.
Ключевые слова: унификация, стандартизация, управленческий документ, документооборот, информационные технологии, государственный орган, государственная политика, информатизация.
Summary. On the unification and standardization of administration document turnover in electronic systems.
Keywords: unification, standardization, administrative document, document turnover, information technologies, state authority, state policy, informatization.
 
 
        Постановка проблеми. На сьогоднішній день в Україні відсутня ефективна та злагоджена державна політика інформаційного та документального забезпечення функціонування юридичних осіб. Державна політика стандартизації в сфері впровадження ефективних систем документообігу повинна забезпечити перш за все уніфікацію понять та підходів у процесі створення та обігу документів, а також норми щодо дієвого впровадження ефективної системи інформаційного супроводу господарської, управлінської та іншої діяльності юридичних осіб.
       Особливо актуальним залишається практичне введення електронних систем документообігу у функціонуванні державних органів та підприємств. Адже сучасний розвиток інформаційних технологій дає змогу створити дієві системи інформаційного забезпечення органів державної влади.
        Дослідженнями щодо уніфікації документообігу, зокрема в електронних системах, займались такі дослідники, як Кудрицька Ж.В., Кулешова С.Г., Малкієль С., Місерман М., Невзорова І.Л., Опришка І.В., Потапенко І.М., Рубан Г., Савченко М., Сахно А., Сергієнка І.В., Шайгарданов Г.В. [5, 8 – 12] та ін.
        Метою статті є обґрунтування необхідності впровадження ефективної системи управлінського документообігу в електронних системах…