ЦИМБАЛЮК В.С., Питання кодифікації інформаційного законодавства

УДК 342.9

Цимбалюк В.С. ,
кандидат юридичних наук,
старший науковий співробітник  
 
 
Анотація. У статті розглядаються методологічні положення щодо питань кодифікації інформаційного законодавства України.
 
 
       Відгуком науки інформаційного права на потреби практики є дослідження питань публічно-правової систематизації суспільних відносин в інформаційній сфері. Такі дослідження здійснюється в Україні з другої половини ХХ століття. Першою науковою базою досліджень кодифікації інформаційного законодавства був переважно Інститут держави і права ім. В. Корецького Національної академії наук України. Результатом цих досліджень було прийняття Верховною Радою України у 1992 році Закону України “Про інформацію”. Як зазначено у преамбулі цього Закону, він, серед іншого, заклав правові основи інформаційної діяльності. Таке формулювання загальної мети Закону дозволяє говорити про його особливий статус у системі права країни – тобто, як про системоутворювальний у галузі законодавства. З посиланням на норми цього закону було прийнято пізніше ряд спеціальних законів України у інформаційній сфері.
        В той же час в Україні була сформульована ідея створення й інформаційного кодексу. Вона була висунена доктором юридичних наук Р. Калюжним, зокрема у його докторській дисертації (1992 рік). Але ця ідея не була широко прийнята юридичною науковою громадськістю. Законодавство України продовжувало формуватися фрагментарно за сферами інформаційної діяльності. Як вбачається, основна причина цього полягає в організаційно-правовій неузгодженості органів центральної виконавчої влади: в різних міністерствах і відомствах існували свої (нескоординовані Урядом) плани законопроектної діяльності…