ЦИРФА Г.О., Феномен Інтернет і “феноменологія духу”, або шляхи соціалізаціі і кіберсоціалізації

УДК 316.614.034

ЦИРФА Г.О.,
кандидат історичних наук, доцент, заступник директора
Навчально-наукового центру інформаційного права та правових
питань інформаційної безпеки ФСП НТУУ “КПІ“”, доцент кафедри
господарського та адміністративного права ФСП НТУУ “КПІ”
 
 
Анотація. До аналізу поведінки людини в мережі Інтернет у співвідношенні з розвитком комп’ютерної техніки, Інтернет-технологій, інформаційних технологій та актуальні проблеми віртуальної соціалізації в кіберпросторі.
Ключові слова: комп’ютер, комп’ютерні технології, Інтернет, Інтернет-технології, інформація, інформаційний простір Інтернет-середовище, Інтернет-залежність, соціалізація, кіберсоціалізація.
Аннотация. К анализу поведения человека в сети Интернет в соотношении с развитием компьютерной техники, Итернет-технологий, информационных технологий, и актуальные проблемы виртуальной социализации в киберпространстве.
Ключевые слова: компьютер, компьютерные технологии, Интернет, Интернет-технологии, информация, информационное пространство, Интернет-среда, Интернет-зависимость, социализация, киберсоциализация.
Summary. To the analysis of human behaviour in the network Internet in correlation with development of computer technique, Internet technologies, IT and actual problems of virtual socialization in cyberspace.
Keywords: computers, computer technologies, Internet, Internet technologies, information, information space, Internet environment, Internet addiction, socialization, cyber socialization.
 
 
         Постановка проблеми. Сьогодні Інтернет застосовується людиною в сучасному житті як інструмент здобуття інформації, нових знань і вражень, спілкувань, самореалізації, пошуку роботи, організації відпочинку, вирішення матеріальних і побутових проблем. Перелік цей можна продовжувати. Але, вже стало очевидним, що темпи розвитку такого дива сучасності як комп’ютер, комп’ютерні технології та всесвітнє павутиння Інтернет, явно випереджають дослідження і розгляд проблем, пов’язаних з їх експлуатацією і застосуванням.
       Метою статті є описовий аналіз поведінки людини в мережі Інтернет у співвідношенні з розвитком комп’ютерної техніки, Інтернет-технологій, інформаційних технологій та віртуальної соціалізації в кіберпросторі…
 

 

Видання НДІІП