V міжнародна науково-практична конференція «Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку»

18 червня 2021 року Державною науковою установою «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України» спільно з Національним університетом «Острозька академія»Секцією права національної безпеки та військового права НАПрН УкраїниНаціональною академією Служби безпеки України, Інститутом Управління державної охорони Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Національною академією Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького V міжнародну науково-практичну конференцію «Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку».

Учасники конференції дискутували та обмінювалися думками щодо гібридної агресії, методів її ведення, протидії сепаратизму та пропаганді, удосконалення державної політики у сфері охорони воєнної безпеки України та інших питань забезпечення національної безпеки в сучасних умовах.

Було акцентовано увагу присутніх на проблемах протидії викликам і загрозам національній безпеці України, а також на питаннях взаємозв’язку національної безпеки та самоідентичності нації, проблемах освітньої діяльності та особливостей підготовки фахівців за спеціальністю «Національна безпека».

Доповідачі із Національного університету «Острозька академія» у своїх виступах обмінялися власним досвідом навчання студентів за  вказаною спеціальністю.

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику.