V Науково-практична конференція на тему: «Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави»

20 березня 2014 року Науково-дослідним інститутом інформатики і права Національної академії правових наук України спільно з Національною академією Служби безпеки України та Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України проведено V Науково-практичну конференцію на тему «Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави».

У конференції взяли участь фахівці з інформаційної безпеки центральних органів виконавчої влади, правоохоронних органів та  військових формувань України, вчені Національної академії наук України,  Національної академії правових наук України, Національної академії педагогічних наук України, представники вищих навчальних закладів, засобів масової інформації та громадських організацій України.

В ході конференції розглянуто низку актуальних проблем забезпечення інформаційної безпеки в сучасних умовах, зокрема: основи державно-правової політики у сфері інформаційної безпеки, правові засади захисту інформації з обмеженим доступом, організаційно-технічні аспекти забезпечення інформаційної безпеки, удосконалення змісту вищої освіти фахівців з інформаційної безпеки тощо.

За результатами розгляду вказаних та інших проблем у сфері інформаційної безпеки учасники конференції констатували:

– життєву важливість для суспільства і держави в сучасних умовах глобального інформаційного протистояння реалізації вимог статті 17 Конституції України, що забезпечення інформаційної безпеки відноситься до основних функцій держави і є справою всього Українського народу;

– відсутність ефективної державної політики з питань забезпечення інформаційної безпеки та потребу розвитку національної системи державних і недержавних суб’єктів забезпечення інформаційної безпеки, оптимізації їх завдань, функцій і повноважень.

До основних принципів забезпечення інформаційної безпеки учасники конференції запропонували віднести:

– верховенство права;

– пріоритетність захисту прав і свобод людини і громадянина в інформаційній сфері;

– своєчасність і адекватність заходів захисту життєво важливих національних інтересів України від реальних і потенційних загроз інформаційній безпеці;

– свобода збирання, зберігання, використання та поширення інформації, достовірність, повнота та неупередженість інформації;

– обмеження доступу до інформації виключно на підставі закону;

– гармонізація особистих, суспільних і державних інтересів, відповідальність всього Українського народу за забезпечення інформаційної безпеки;

– пріоритетність розвитку національних інформаційних технологій, ресурсів, продукції і послуг;

– можливість задіяння в інтересах інформаційної безпеки України систем і механізмів міжнародної та колективної безпеки;

– гармонізація інформаційного законодавства з правовими актами Європейського Союзу та нормами міжнародного права.

 

Учасники конференції рекомендували визнати, що в інформаційній сфері України вирізняються такі життєво важливі інтереси:

а) людини і громадянина:

– забезпечення конституційних прав і свобод людини і громадянина на збирання, зберігання, використання та поширення інформації; права на спілкування мовою походження;

– недопущення несанкціонованого втручання у зміст, процеси обробки, передачі та використання персональних даних;

– захищеність від негативного інформаційно-психологічного впливу;

б) суспільства:

– збереження і примноження духовних, культурних і моральних цінностей Українського народу та громадян України усіх національностей;

– інформаційне забезпечення суспільно-політичної стабільності, міжетнічної і міжконфесійної злагоди та розвитку громадянського суспільства;

в) держави:

– недопущення інформаційної залежності, інформаційної блокади України, інформаційної експансії з боку інших держав чи міжнародних структур;

– ефективна взаємодія органів державної влади та інститутів громадянського суспільства при формуванні, реалізації та коригуванні державної політики в інформаційній сфері;

– інформаційно-інфраструктурне забезпечення економічного і науково-технологічного розвитку та формування позитивного іміджу України;

– інтеграція України у європейський та світовий інформаційний простір.

За результатами конференції також були підготовлені відповідні рекомендації для суб’єктів забезпечення інформаційної безпеки України, у тому числі щодо необхідності прийняття Закону України «Про засади інформаційної безпеки України» та інших нормативно-правових актів.