ВАСИЛИШИН В.О., Основні підходи до розуміння пропаганди тероризму (стор. 99-105)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2016.2(17).272906

УДК 343.97

Василишин В.О.,
голова Броварського міськрайонного суду Київської області, суддя
 
 
Анотація. У статті висвітлюються основні підходи до розуміння пропаганди тероризму в сучасних умовах.
Ключові слова: тероризм, пропаганда, Інтернет, пропаганда тероризму.
Аннотация. В статье освещаются основные подходы к пониманию пропаганды терроризма в современных условиях.
Ключевые слова: терроризм, пропаганда, Интернет, пропаганда терроризма.
Summary. The article highlights the main approaches to understanding the propaganda of terrorism in the modern world.
Keyword: terrorism, propaganda, the Internet, propaganda of terrorism.
 
 
       Постановка проблеми. Організація Об’єднаних Націй визнає тероризм однією з найбільш серйозних загроз міжнародному миру і безпеці людства. Подальше поширення терористичної загрози обумовлюється процесами, що тривають, світової глобалізації, інтернаціоналізації, а також підвищенням рівня міжнародної злочинності.
      У Концепції боротьби з тероризмом, схваленій Указом Президента України від 25.04.13 р. № 230, зазначається, що Україна поділяє стурбованість світової спільноти щодо таких глобальних загроз людству, як поширення тероризму, у тому числі пропаганда терористичної ідеології, застосування терористичних методів для досягнення злочинної мети [1]. У цій Концепції поширення ідей тероризму через мережу Інтернет, розповсюдження інструктивних матеріалів щодо технології виготовлення саморобних засобів ураження і тактики вчинення терористичних актів визнано одним з чинників, який може стати підґрунтям для підвищення рівня терористичної загрози в Україні.
        Аналіз останніх досліджень. Науковий аналіз різноманітних проявів тероризму, у т.ч. пропаганди тероризму, відображено у наукових працях В.Ф. Антипенка, Ю.М. Антоняна, В.О. Глушкова, С.У. Дікаєва, В.П. Ємельянова, М.П. Кирєєва, В.В. Крутова, В.А. Ліпкана, Б.Д. Леонова, В.В. Лунеєва, О.Г. Семенюка та ін.
      Метою статті є визначення основних підходів до розуміння пропаганди тероризму в сучасних умовах.
        Виклад основного матеріалу. Відповідно до ст. 1 Закону України “Про боротьбу з тероризмом” поняття “терористична діяльність” охоплює: планування, організацію, підготовку та реалізацію терористичних актів; підбурювання до вчинення терористичних актів, насильство над фізичними особами або організаціями, знищення матеріальних об’єктів у терористичних цілях; організацію незаконних збройних формувань, злочинних угруповань (злочинних організацій), організованих злочинних груп для вчинення терористичних актів, так само як і участь у таких актах; вербування, озброєння, підготовку та використання терористів; пропаганду і поширення ідеології тероризму; фінансування та інше сприяння тероризму [2]. Отже, законодавець визначає пропаганду і поширення ідеології тероризму одним з проявів терористичної діяльності.
       Перш ніж аналізувати поняття “пропаганда тероризму”, спробуємо з’ясувати зміст терміну “пропаганда”. Спочатку звернемося до етимології цього терміну.
 

 

Видання НДІІП