Від редакційної колегії

РЕКОМЕНДАЦІЇ Ради Європи № R (2004)11 від 30 вересня 2004 року “Про правові, організаційні та технічні аспекти електронного голосування”