VІІI науково-практична конференція «Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави»

24 травня 2017 року на базі Національної академії Служби безпеки України  було проведено VІІI Науково-практичну конференцію на тему: «Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави»

У роботі конференції взяли участь понад 100 представників із 6 міністерств і відомств, 21 вищого навчального закладу, 6 провідних наукових установ. Зокрема, фахівці із Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державного агентства з питань електронного урядування України тощо.

Привітав учасників конференції ректор Академії СБУ Сергій Кудінов, підкресливши важливість даного наукового заходу. Він зауважив, що рекомендації, прийняті за результатами попередніх конференцій, втілені в життя. Зокрема, в Україні створено низку організаційних структур, спрямованих на вирішення проблем управління інформаційною безпекою держави, вдосконалено нормативно-правове забезпечення національної безпеки в інформаційній сфері, включено до переліку галузей знань і спеціальностей нову спеціальність «Національна безпека», за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.

З вітальним словом до учасників конференції звернувся директор Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України член-кореспондент Національної академії правових наук України Володимир Пилипчук. Він зосередив увагу присутніх на питаннях виявлення, запобігання та припинення новітніх викликів і загроз інформаційній безпеці людини, суспільства і держави, що постали нині перед людством, котрі потребують переосмислення, нових підходів до їх вирішення та особливої уваги усіх правоохоронних органів.

Представник МОН України Володимир Ткаченко у своєму вітальному слові також наголосив на важливості ролі співпраці між науковою спільнотою, освітянською сферою та сектором безпеки нашої держави у забезпеченні інформаційної безпеки України.

Обговорення проблем управління інформаційною безпекою відбулося на пленарному засіданні та під час роботи чотирьох секцій, одна із яких – секція молодих учених та студентів.

Активну участь у роботі конференції прийняли співробітники Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України. Зокрема, Олександр Баранов представив нову парадигму безпеки в умовах активного розвитку Інтернет речей та окреслив основні проблемні питання правового регулювання суспільних відносин, що виникають під час їх впровадження. А Дмитро Ланде запропонував методику побудови моделі розвитку ситуації на основі аналізу інформаційного простору та застосування інструментарію підтримки прийняття рішення при виявленні інформаційних операцій.

Іван Доронін зосередив увагу учасників конференції на правових проблемах використання сучасних технологій розподіленої обробки даних для державних реєстрів, а Ігор Корж запропонував до обговорення актуальні правові проблеми системи охорони державної таємниці в Україні.

За підсумками конференції учасники прийняли рекомендації, спрямовані на:

  • розвиток механізмів захисту національного інформаційного простору від загроз життю і здоров’ю громадян України, пропаганди війни, національної та релігійної ворожнечі, змін конституційного ладу насильницьким шляхом;
  • впровадження стратегічних комунікацій;
  • розвиток системи захисту інформаційного суверенітету;
  • забезпечення наповнення інформаційного простору України національним продуктом;
  • захист інформації з обмеженим доступом, насамперед персональних даних, що відносяться до конфіденційної інформації.

Матеріали конференції плануються до опублікування.

Видання НДІІП