Вища освіта України: стан та проблеми

Жиляєв І. Б., Ковтунець В.В., Сьомкін М.В.  - К.: Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, 2015. - 96 с.

 

           В роботі на основі аналізу значного масиву статистичної та політико-правової інформації запропоновано формалізований опис сучасного профілю національної системи вищої школи України в умовах розгортання нового етапу реформ вищої освіти. Приведено загальний соціально-економічний та політико-правовий аналіз стану та динаміки української системи вищої школи у порівнянні з розвитком аналогічних систем деяких країн світу. Метою пропонованого до уваги видання є представлення впорядкованого бачення стану і проблем системи вищої освіти України, запропоновано авторське бачення потенціалу реформ вищої школи.

        Видання характеризується значним ступенем інформативності, розроблено вперше, може бути використано як в законодавчій, правотворчій, правозастосовній діяльності, так й з навчальними цілями.

        Адресовано науковцям, викладачам, державним службовцям, аспірантам і студентам, а також всім, хто професійно цікавиться проблемами нормативноправового регулювання освітніх відносин вищої школи.

Зміст
 
Вступ
3
1. Місце вищої освіти в економіці країни
6
2. Політика у сфері освіти та вищої освіти України
12
3. Система вищої освіти України
16
 3.1. Типи вищих навчальних закладів
17
3.2. Структура вищих навчальних закладів
24
3.3. Структура управління сферою вищої освіти
26
4. Академічний персонал
30
4.1. Наукові та науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів України
31
 4.2. Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації
36
5. Здобувачі вищої освіти
40
5.1. Структура вищої освіти України
41
5.2. Контингент студентів
41
5.3. Державне замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти
45
5.4. Якість конкурсного відбору студентів
48
6. Наукові дослідження у вищій школі
50
7. Ресурси вищої школи
59
7.1. Фінанси вищої школи
59
7.2. Матеріальна база вищої школи
68
8. Зовнішні чинники діяльності національної системи вищої освіти
71
 8.1. Зв’язок з іншими секторами освіти
71
8.2. Демографічна криза та проблеми вищої школи
72
8.3. Зв’язок з ринком праці
73
8.4. Вплив подій, пов’язаних з тимчасовою окупацією території України (Автономної Республіки Крим та міста Севастополя) та проведення антитерористичної операції на територіях Донецької та Луганської областей
79
9. Інтернаціоналізація національної системи вищої освіти України
81
9.1. Вища освіта України в міжнародних рейтингах
82
9.2. Академічна мобільність
87
9.3. Іноземні студенти та навчання українців за кордоном
89
9.4. Транскордонне навчання
91
Висновки
92

Повний текст.

Видання НДІІП