В.М. БРИЖКО. До питання упорядкування діяльності щодо баз даних та створення цілісного інформаційного законодавства

  УДК 342.721:681.302

В.М. БРИЖКО, кандидат юридичних наук (Ph.D),
старший науковий співробітник
    
  Анотація.Про подальше впорядкування суспільних відносин в електронному просторі.
Аннотация.О дальнейшем упорядочении общественных отношений в электронном пространстве.
Summаry.On further putting in order of public relations in electronic space.
Ключові слова.інформаційні відносини, Інтернет, захист баз даних.
 
 
У перший день червня 2010 р. Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про захист персональних даних" (реєстр. № 2273 від 25.03.2008 р.) [1]. Згідно з результатами поіменного голосування, у другому читанні та в цілому проголосувало народних депутатів: за - 355, проти - 0, утрим. - 0, не гол. - 61; всього - 416.
Президент України В. Янукович підписав Закон http://www.job.kontrakty.ua, який набирає чинності з 1 січня 2011 року.
Закон надає можливість Україні ратифікувати Конвенцію Ради Європи № 108 "Про захист прав осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних" від 28 січня 1981 р. [2] та вирішити одне з зобов'язань щодо європейської інтеграції. Держави, які підписали цей документ, зобов'язуються керуватися його положеннями при розгляді питань, пов'язаних із захистом персональних даних, що підлягають чи не підлягають автоматизованій обробці, як у суспільному, так і приватному секторах.
У Законі безпосередньо не використовується поняття "Інтернет". Мова йде про упорядкування діяльності з обробки персональних даних, зокрема щодо баз цих даних.
Будь-яка база даних є однією з головних складових, що забезпечує комунікацію у електронному просторі. Вона може включати до свого складу різні інформаційні ресурси (відомості, програмні, технологічні, мовні, організаційно-методичні засоби, які забезпечують обробку даних) та розміщуватися на жорсткому диску комп'ютера, лазерному носії, на веб-сайті Інтернету тощо.
Метою роботи є подальше упорядкування суспільних відносин у електронному просторі, які стосуються засобів масової інформації, авторського права та захисту персональних даних.

 

Щодо перспектив у підходах до упорядкування відносин у електронному просторі
З розвитком процесів, пов'язаних з електронно-інформаційними технологіями і мережами все більш актуальним стає пошук шляхів розв'язання одного з головних питань сучасної юриспруденції - впорядкування принципово нових по своїй суті суспільних відносин - відносин в електронно-інформаційному середовищі (е-середовище).
Якщо коротко узагальнити стан справ, то можна зазначити наступне. Продовжуються суперечки про необхідність та правомірність правової регламентації відносин у зв'язку з тим, що комунікативні можливості Інтернету нерідко використовуються з метою, зокрема демонстрації насильства і жорстокості, порнографії, містять відомості, що можуть здійснювати негативний вплив на фізичне, психічне і моральне здоров'я людей, застосовуватися для маніпуляції суспільною думкою як в політичній…