В.С. САНДУЛ. До питання удосконалення державного регулювання у сфері телекомунікацій

УДК 004:347.453.8

В.С. САНДУЛ, головний спеціаліст відділу взаємоз'єднання мереж
Департаменту телекомунікацій Національної комісії
з питань регулювання зв'язку України
    
  Анотація. Про підвищення впливу державного регулювання у сфері телекомунікацій.
Аннотация. Об усилении влияния государственного регулирования в сфере телекоммуникаций.
Summаry. On the extension of influence of governmental control in the sphere of telecommunications.
Ключові слова. телекомунікації, державне регулювання, взаємоз'єднання мереж.
 
 
Концепцією розвитку телекомунікацій в Україні встановлено, що пріоритетним напрямом розвитку телекомунікаційних мереж є прискорений розвиток мереж телефонного зв'язку для надання загальнодоступних послуг населенню, забезпечення удосконалення нормативно-правової бази у сфері телекомунікацій та покращення взаємодії та структури телекомунікаційних мереж загального користування з метою підвищення ефективності їх використання відповідно до міжнародних вимог та стандартів [1, ст. 3]. Виконання зазначеного завдання передбачає наявність розвиненої системи вільного ринку у сфері телекомунікацій України, створення умов забезпечення конкурентного середовища та захисту підприємств зв'язку від зловживань з боку монопольних операторів. При цьому найбільш оптимальною формою управління є державне регулювання у галузі зв'язку, зокрема щодо прямого втручання державних регуляторних органів у відносини між суб'єктами господарювання.
Метою статті є аналіз реального стану взаємовідносин між операторами телекомунікацій при взаємоз'єднанні мереж та необхідності підсилення засобів державного регуляторного впливу у сфері телекомунікацій.
Найбільш проблематичними питаннями, що характеризують взаємовідносини між суб'єктами ринку телекомунікацій, є взаємодія операторів телекомунікацій при взаємоз'єднанні їх телекомунікаційних мереж, проведення взаєморозрахунків за пропуск та транзит трафіку та спільне використання ресурсу телекомунікаційних мереж, що належить різним власникам. Так, за станом на сьогодні майже 1780 суб'єктів господарювання внесені до реєстру операторів та провайдерів телекомунікацій [2], з них 9 займають монопольне (домінуюче) становище на відповідних ринках надання телекомунікаційних послуг (Розпорядження Антимонопольного комітету України від 25 травня 2009 року № 179-р Про визнання суб'єктів господарювання таким, що займали монопольне (домінуюче) становище на ринку).
Статтею 1 Закону України "Про телекомунікації" [3] встановлено, що взаємоз'єд-нання телекомунікаційних мереж - встановлення фізичного та/або логічного з'єднання між різними телекомунікаційними мережами з метою забезпечення можливості споживачам безпосередньо або опосередковано обмінюватись інформацією…
 

 

Видання НДІІП