ЯРЕМЕНКО О.І., Публічна інформація як об’єкт правових відносин в Україні

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2011.2(2).271521

УДК 316.776(045) 

Яременко О.І.,
кандидат наук з державного управління, доцент,
Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського
 
 
Анотація. Про особливості публічної інформації та визначення її місця в нормативно-правовій класифікації інформаційного права.
Аннотация. Об особенностях публичной информации и определения ее места в нормативно-правовой классификации информационного права.
Summery. About the features of public information and determining its location in normatively-legal classification of informative right.
 Ключові слова: публічна інформація як об’єкт правових відносин, доступ допублічної інформації, розпорядники публічної інформації.
 
        Процеси демократизації системи владних відносин та державного механізму України на сучасному етапі передбачають правову регламентацію інформаційної відкритості органів державної влади і місцевого самоврядування. Адже діяльність держави та її органів, як в центрі, так і на місцях супроводжується інформаційними процесами, в результаті яких в системі державного механізму концентруються значні обсяги інформаційних ресурсів. Доступ до цих ресурсів дає можливість здійснювати контроль з боку суспільства за діяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, оцінювати ефективності їх роботи.
У зв’язку з цим важливе значення має дослідження проблеми публічної інформації як об’єкта правових відносин в Україні.
        Прагнення побудувати інформаційне суспільство в Україні, в якому кожен міг би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися і обмінюватися ними, згідно із Законом України “Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки”, визначено одним з головних пріоритетів держави [1]. Прийняття Верховною Радою України 13 січня 2011 року Закону України “Про доступ до публічної інформації”, в якому визначено порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, актуалізує наукові дослідження у сфері публічної інформації, зокрема її аналіз як об’єкта правовідносин [2].
        Аналіз правових відносин з приводу обігу інформації є об’єктом досліджень вітчизняних вчених Арістової І.В., Бєлякова К.І., Брижка В.М., Марущака А.І., Калюжного Р.А., Кохановської О.М., Петришина О.В., Пилипчука В.Г., Погрібного О.О., Тихого В.П., Цимбалюка В.С., Швеця М.Я. та ін.
        Метою статті є аналіз визначення публічної інформації як об’єкта правових відносин, особливостей її правового режиму та місця в нормативно-правовій класифікації інформаційного права.
        1. Право на доступ до інформації є одним із ключових інститутів інформаційного права і сформувалося в результаті еволюції прав людини, першооснову яких тривалий час становила свобода слова
 
 
 
 
 

 

Видання НДІІП