ЗАБАРА І.М., Інститут міжнародної інформаційної безпеки: правові аспекти

УДК: 341(045):004.056

ЗАБАРА І.М.,
кандидат юридичних наук, доцент,
кафедра міжнародного права Інституту міжнародних відносин
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 
Анотація. Стаття присвячена аналізу складових елементів інституту міжнародної інформаційної безпеки. Автор розглядає ключові аспекти, принципи і підходи з позицій міжнародного права.
Ключові слова: інформація, міжнародна інформаційна безпека, кіберзлочинність, інформаційно-комунікаційні технології, міжнародно-правове регулювання.
Аннотация. Статья посвящена анализу составных элементов института международной информационной безопасности. Автор рассматривает ключевые аспекты, принципы и подходы с позиций международного права.
Ключевые слова: информация, международная информационная безопасность, киберпреступность, информационно-коммуникационные технологии, международно-правовое регулирование.
Summary. The article analyzes the components of the international institute of information security. The author considers the key issues, principles, elements from the standpoint of international law.
Keywords: information, international information security, cybercrime, information and communication technology, international legal regulation.
 
       Постановка проблеми. В міжнародному праві проблема міжнародної інформаційної безпеки постала в якості самостійної наукової проблеми у дев’яностих роках ХХ сторіччя. Вона була викликана зростаючою кількістю проявів використання інформаційно-комунікаційних технологій в цілях, несумісних із задачами забезпечення міжнародної безпеки і стабільності в цивільній і військовій сферах.
      Проблема використання інформаційно-комунікаційних технологій привернула до себе увагу і тим, що ці технології виявились здатними здійснювати негативний вплив як на цілісність державних інфраструктур, так і реалізацію основних прав і свобод людини.
        Проблематика міжнародної інформаційної безпеки, як одного з ключових елементів системи міжнародної безпеки, є доволі широкою і для міжнародного права продовжує залишатись актуальною. Варто зазначити, що у перших доктринальних дослідженнях, пов’язаних із тематикою міжнародної інформаційної безпеки, превалювали питання, пов’язані із її кримінальною та військовою складовими. Це пояснюється тим, що на виокремлення саме цих питань в достатній мірі вплинули національні концепції інформаційної безпеки, прийняті в різних державах.
        Однак, поява нових негативних проявів використання інформаційно-комунікаційних технологій посилила увагу до цієї теми як з практичної, так і з теоретичної точок зору. Окремі питання почали дедалі частіше розглядатися з позицій вирішення окремих проблем і у рамках міжнародних організацій…