Загальні збори і засідання Президії НАПрН України

27 лютого 2015 року в м. Харкові відбулося засідання Президії і Загальні збори Національної академії правових наук України.

В ході вказаних заходів розглянуто такі питання:

1. Про основні підсумки діяльності Національної академії правових наук України за 2014 рік.

2. Про переведення членів Національної академії правових наук України в іноземні члени НАПрН України.

3. Щодо відзначення 90-річчя з дня народження академіка НАПрН України В.В. Сташиса.

4. Про стан виконання постанови загальних зборів НАПрН України щодо підготовки видання «Велика українська юридична енциклопедія».

Крім цього, опрацьовано низку інших організаційних питань та пріоритетні завдання НАПрН України в контексті реалізації вимог Постанови Верховної Ради України від 11 лютого 2015 року № 182 – VIII Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави».