Загальні збори колективу наукових працівників і збори трудового колективу НДІІП НАПрН України

21 лютого 2018 року проведено Загальні збори колективу наукових працівників і збори трудового колективу Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України. В ході зборів розглянуто основні результати діяльності Інституту у 2017 році, обрано представників колективу наукових працівників для участі у Загальних зборах Національної академії правових наук України, визначено пріоритети наукової та іншої статутної діяльності НДІІП НАПрН України на 2018 рік.

Видання НДІІП