Загальні збори колективу наукових працівників НДІІП НАПрН України

Чергові загальні збори колективу наукових працівників Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України мають відбутися 18 лютого 2016 року. В ході зборів планується розглянути організаційні питання щодо основних результатів наукової діяльності та пріоритетів розвитку правової науки в інформаційній сфері, про обрання директора Інституту, а також Вченої ради Інституту. 

Видання НДІІП