Загальні збори Національної академії правових наук України

7 червня 2024 року відбулися Загальні збори Національної академії правових наук України.

З урахуванням воєнного стану та необхідності забезпечення безпеки збори вперше були проведені у змішаному режимі із створенням п’яти дільниць у містах Харкові, Києві та Одесі.

В ході зборів було розглянуто основні підсумки діяльності НАПрН України у 2023 році, затверджено нову редакцію Статуту Національної академії правових наук України, Положення про Координаційну раду НАПрН України та її персональний склад. Крім цього, затверджено на посадах новообраних академіків-секретарів Відділення екологічного, господарського та аграрного права й Відділення кримінально-правових наук НАПрН України, а також продовжено виконання повноважень окремих членів президії Національної академії правових наук України.

Видання НДІІП