Загальний підсумок робіт НДЦПІ НАПрН України (стор. 5)

Кількість наукових робіт НДЦПІ АПрН України (2001-2010 р.):

 
Тип результатів робіт (видань)
Кількість
Фундаментальні й прикладні дослідження
12
Законопроектні роботи
15
Інформаційно-пошукові системи (на СD)
9
Монографії
32
Підручники, посібники
27
Науково-практичні коментарі
4
Наукові видання
18
Словники
4
Наукові матеріали у збірниках наукових праць
19
Свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на твір
7
Наукові статті у журналі “Правова інформатика”
174
Переклади
18
Наукові статті у інших фахових періодичних виданнях України
126
Наукові конференції
51
Наукові семінари
12
“Круглі столи”
9
Демонстрація наукових досягнень та практичних розробок
8
Цикли лекцій
6
Захищені дисертації на здобуття наукового ступеня
6
Присвоєня вченого звання
10
 
 
Всього: одиниць
573
                   сторінок
понад 26000
 

 

Видання НДІІП