ЗАКОНОТВОРЧА РОБОТА

 Працівники ДНУ ІІБП НАПрН України брали участь у підготовці, опрацюванні та проведенні наукових експертиз проектів концепцій, законів та інших нормативно-правових актів України: 

 • Концепція кримінально-правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства України;
 • Концепції кодифікації інформаційного законодавства України;
 • Концепції розвитку електронного урядування в Україні;
 • «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення у відповідність із законами України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації»;
 • «Про вдосконалення законодавчих актів щодо доступу до інформації з обмеженим доступом та відповідальності за порушення таких актів»;
 • «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо доступу до інформації з обмеженим доступом»;
 • «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації»;
 • «Про внесення змін до Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» щодо встановлення порядку видачі дозволів на розповсюдження в Україні зарубіжних друкованих засобів масової інформації»;
 • «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення доставляння обов’язкового примірника документів» ;
 • «Про внесення змін до Закону України «Про видавничу справу» щодо суб’єктів видавничої справи»;
 • «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку випуску видавничої продукції на умовах державного замовлення;
 • «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» (щодо приведення у відповідність із Європейською конвенцією про транскордонне телебачення);
 • «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства у сфері телебачення і радіомовлення»;
 • «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України»;
 • «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення організаційно-правових основ діяльності Державного комітету телебачення і радіомовлення»;
 • «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» щодо створення належних умов діяльності державних телерадіоорганізацій»;
 • «Про особливості здійснення державних закупівель у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах»;
 • «Про захист професійної діяльності журналістів»;
 • «Про внесення змін до статті 19 Закону України «Про Єдиний митний тариф;
 • «Про громадську телерадіокомпанію України»;
 • «Про електронну комерцію»; «Про електронну торгівлю (комерцію)»;
 • «Про захист професійної діяльності журналістів»;
 • «Про Концепцію державної інформаційної політики»;
 • «Про внесення змін до Закону України «Про Національну програму інформатизації»;
 • «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (щодо приведення у відповідність із вимогами Європейської конвенції про транскордонне телебачення до програмної концепції мовлення);
 • «Про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції»;
 •  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг»;
 • «Про внесення змін до Закону України «Про Національну програму інформатизації» (щодо щорічної підготовки програми завдань (робіт) на  бюджетний рік;
 • «Про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції»;
 • «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (щодо економічного експерименту стосовно створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції;
 • «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг»;
 • «Про друковані засоби масової інформації (пресу)» стосовно віднесення веб-сайту до засобів масової інформації та підвищення захисту моральних засад;
 • «Про основи державної інформаційної політики»;
 • «Про діяльність у сфері інформатизації»;
 • «Про телекомунікації».

 

 

Видання НДІІП