Засідання Дирекції ДНУ ІІБП НАПрН України

7 червня 2021 р. відбулося засідання Дирекції ДНУ ІІБП НАПрН України, в ході якого розглянуто проект Стратегії розвитку Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України» на 2021 – 2025 роки. Прийнято рішення про спрямування проекту Стратегії для опрацювання членам Вченої ради та представникам колективу наукових працівників Інституту з подальшим винесенням його на розгляд Вченої ради і колективу наукових працівників ДНУ ІІБП НАПрН України та Президії (Бюро президії) НАПрН України.