Засідання Президії і Загальні збори Національної академії правових наук України

16 березня 2018 року відбулося засідання Президії і Загальні збори Національної академії правових наук України. У Загальних зборах відповідно до законодавства взяли участь представники колективу наукових працівників Науково-дослідного інституту інформатики і права, зокрема: д.ю.н., с.н.с. Бєлєвцева В.В., д.ю.н., с.н.с. Довгань О.Д., д.ф.н., професор Дзьобань О.П., д.ю.н., с.н.с. Савінова Н.А., к.в.н., доцент Кучерина С.Є.

В ході засідання Президії і Загальних зборів Академії розглянуто основні результати наукової та фінансово-економічної діяльності НАПрН України у 2017 р., а також низку науково-організаційних питань.

Крім цього, дійсного члена (академіка) НАПрН України, академіка-секретаря Відділення цивільного і приватного права Національної академії правових наук України Кузнєцову Наталію Семенівну обрано віце-президентом – керівником Київського регіонального центру НАПрН України.

Колектив Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України вітає Наталію Семенівну з обранням на вказану відповідальну посаду, а також висловлює подяку та щиру вдячність за тривалу, творчу і продуктивну співпрацю дійсному члену (академіку) НАПрН України Тихому Володимиру Павловичу, який протягом 2007 – 2018 років обіймав посаду віце-президента – керівника Київського регіонального центру НАПрН України.

Видання НДІІП