Засідання Президії НАПрН України

28 січня 2016 року відбулося засідання Президії НАПрН України, в ході якого розглянуто актуальні організаційні питання, хід підготовки до видання Великої української юридичної енциклопедії, а також рекомендовано опрацювати і розглянути на засіданнях вчених рад наукових установ академії пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту Національної академії правових наук України.

Видання НДІІП