Засідання Президії Національної академії правових наук України

20 листопада 2015 р. відбулося засідання Президії Національної академії правових наук України, в ході якого розглянуто низку актуальних наукових, організаційних та інших питань, зокрема, про хід і виконання постанови Загальних зборів НАПрН України щодо підготовки видання «Велика українська юридична енциклопедія»; про заходи НАПрН України по реалізації Національної стратегії у сфері прав людини; про організацію і координацію досліджень з правових проблем національної безпеки та міжнародного правопорядку тощо.

Стосовно останнього питання згідно з постановою Верховної Ради України від 11.02.2015 року № 182-VIII, вимогами чинного законодавства та пропозиціями Секції правових проблем національної та міжнародної безпеки НАПрН України президія підтримала необхідність створення Координаційного бюро з правових наук в галузі національної безпеки та міжнародного правопорядку, а також визначити (для подальшого розгляду Загальними зборами Академії) Пріоритетні напрями розвитку правової науки на 2016 – 2020 роки в галузі національної безпеки та міжнародного правопорядку:

1. Теоретико-правові основи забезпечення національної безпеки як однієї з основних функцій держави, формування та реалізації державної політики у цій сфері в інтересах людини, суспільства і держави.

2. Правові основи захисту державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності і недоторканості кордонів України, захисту прав і безпеки людини та громадянина.

3. Методологічні та прикладні засади розвитку законодавства з питань національної безпеки і оборони, правового забезпечення державного управління, організації та діяльності системи державних і недержавних суб’єктів сектору безпеки України.

4. Правові аспекти забезпечення національної безпеки у зовнішньо- і внутрішньополітичній сферах, у сфері державної, інформаційної та економічної безпеки, воєнній сфері та сфері безпеки державного кордону.

5. Проблеми правового забезпечення реформування системи національної безпеки і оборони та суб’єктів сектора безпеки в контексті євроінтеграції України.

6. Правові проблеми формування і розвитку систем міжнародної та регіональної (субрегіональної) безпеки, міжнародного співробітництва у цій сфері та гармонізації норм міжнародного права і законодавства країн-членів ЄС і НАТО в галузі безпеки із законодавством України.

7. Проблеми протидії і юридичної відповідальності за злочини та інші правопорушення проти основ національної безпеки та міжнародного правопорядку.

8. Правові аспекти становлення і розвитку демократичного цивільного контролю над воєнною організацією, державними і недержавними суб’єктами сектору безпеки.

Видання НДІІП