Засідання Президії Національної Академії правових наук України

26 червня 2020 року (із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій) проведено засідання Президії Національної Академії правових наук України (міста Харків – Київ).

         В ході засідання Президії було розглянуто питання щодо:

державної атестації наукових установ Національної академії правових наук України;

удосконалення діяльності Київського регіонального центру Національної академії правових наук України;

проведення загальних зборів Національної академії правових наук України;

стану підготовки та реалізації видання «Велика українська юридична енциклопедія»;

результатів конкурсного відбору наукових робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету;

затвердження Тематичного плану фундаментальних досліджень наукових установ Національної академії правових наук України на 2021 рік;

– затвердження складу робочої групи з розробки Стратегії розвитку Національної академії правових наук України на 2021-2025 рр.;

– затвердження на посаді завідувача Лабораторії проблем корпоративного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України.

Крім цього, в ході засідання також заслухано інформацію директора Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України Пилипчука В.Г. щодо розвитку правової науки в умовах цифрової трансформації та розбудови інформаційного суспільства. При цьому, було акцентовано увагу на формуванні нових суспільних відносин в усіх сферах життєдіяльності людини, суспільства і держави, які потребують комплексного опрацювання в усіх галузях юридичної науки.

За результатами розгляду цього питання прийнято рішення врахувати новітні тенденції і процеси при визначенні пріоритетів розвитку правової науки на 2021-2025 рр. та подати на розгляд Бюро президії пропозиції щодо зміни профілю та подальшого розвитку Інституту в умовах цифровізації.

Видання НДІІП