Засідання Вченої ради НДІІП НАПрН України

9 грудня і 24 грудня 2015 року відбулися чергові засідання Вченої ради НДІІП НАПрН України в ході яких було опрацьовано низку науково-організаційних та інших питань, зокрема: про результати наукової і науково-організаційної діяльності у 2015 році та основні завдання на 2016 рік; про роботу Аспірантури НДІІП НАПрН України; про схвалення Положення про Раду молодих вчених Інституту, Положення про наукові школи НДІІП НАПрН України тощо.

Вчені Інституту також схвально оцінили прийняття Верховною Радою України, з урахуванням широкого суспільного обговорення і науково-експертного опрацювання, нової редакції Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», а також великий внесок Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти та працівників МОН України у розробку сучасних законодавчих основ наукового і науково-технічного забезпечення розвитку Українського суспільства і держави.

Крім цього, прийнято рішення про оформлення наукових шкіл НДІІП НАПрН України:  

1.  Наукової школи «Інформаційного права».

2. Наукової школи «Правового забезпечення інформаційної і національної безпеки».

3. Наукової школи «Правової інформатики та суспільно-правового моделювання».

 

Видання НДІІП