Засідання Вченої ради НДІІП НАПрН України

22 січня 2016 року відбулося засідання Вченої ради НДІІП НАПрН України в ході якого розглянуто низку актуальних питань організації науково-дослідної діяльності у 2016 році, а також:

– затверджено теми дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук по спеціальності 12.00.07 – «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» аспірантів НДІІП НАПрН України Волкової А.О., Бєлякова О.П, Дички А.Р., Дубняк М.В., Грибенюк Ю.В., Стадник Р.І.;

– прийнято рішення про створення творчого наукового коллективу –Центру теоретико-правових проблем інформаційної сфери при НДІІП НАПрН України. Керівництво роботою Центру покладено на доктора юридичних наук, с.н.с. Баранова О.А.

Видання НДІІП