ЗОЛОТАР О.О., Класифікація інформаційної безпеки

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2011.2(2).271565

УДК 342.9:004 

ЗОЛОТАР О.О.,
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
Науково-дослідного центру правової інформатики
Національної академії правових наук України
 
 
Анотація. Щодо критеріїв класифікації та видів інформаційної безпеки.
Аннотация. Относительно критериев классификации и видов информационной безопасности.
Summary. As to criteria of classification and types of information security.
Ключовіслова: інформаційна безпека, класифікація інформаційної безпеки.
 
        Кінець XX століття вніс значні зміни у розуміння інформації та її соціального значення в суспільстві. Це пов’язано з процесом формування інформаційного суспільства, тобто суспільства, основною ознакою якого є стрімко зростаюча, всепроникаюча інформація про всі сторони життєдіяльності людства. Головними аспектами, що визначають соціальне i політичне обличчя та рівень розвитку такого суспільства, є “інформованість населення, безперешкодна робота вcix служб масової інформації та їх здатність збирати i передавати об’єктивні відомості, їх оцінки, а також, що не менш важливе, інтерес до їх роботи у всix верствах народу, доступність інформації та наявність технічних засобів, що дають змогу її отримати” [1, с. 130].
        Сьогодні межа між реальним світом і віртуальним є надзвичайно прозорою. “Наші телефони й камери перетворилися на очі й вуха”, – констатує Тім О’Рейлі, видавець книжок на комп’ютерну тематику. “Датчики GPS визначають, де ми, на що дивимось і як швидко пересуваємось. …Всесвітня мережа поступово замінює собою цілий світ – адже все і всі у світі відкидають так звану “інформаційну тінь” із даних, що мають величезний потенціал і можуть надати нам надзвичайні можливості” [2]. Зміна середовища призводить до зміни умов безпеки у цьому середовищі та обумовлює постановку питання щодо інформаційної безпеки людини, суспільства та держави.
        Серед основних напрямів досліджень проблем інформаційної безпеки в юридичній науці Марущак А.І. називає “визначення основних понять та категорій, які застосовуватимуться для унормування відповідних суспільних процесів” [3, с. 18].
Метою статті є окреслення критеріїв класифікації та видів інформаційної безпеки.
        1. Актуальність дослідження вказаної проблематики обумовлюється підвищеною увагою до питань інформаційної безпеки з боку вчених-правників, фахівців з державного управління, безпекознавства, політичних, соціологічних та інших наук: О.А. Баранова, К.І. Белякова, В.М. Брижка, В.І. Гурковського, Р.А. Калюжного, Б.А. Кормича,               О.І. Косілової, В.А. Ліпкана, А.І. Марущака, В.Г. Пилипчука, М.І. Панова, Г.І. Почепцова, В.А. Петрика, В.С. Цимбалюка, І.І. Юзвишина, В.І. Ярочкіна та багатьох інших…
 
 
 
 
 
 

Видання НДІІП