ЗУБОК В.Ю., ГОЛОВІН А.Ю., Огляд і порівняльний аналіз методик та засобів дослідження топології Інтернету

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2011.2(2).271549

УДК 382 

Зубок В.Ю.,
 
 
Головін А.Ю.,
доцент Інституту спеціального зв’язку і захисту інформації при
НТУУ “Київський політехнічний інститут”, заступник директора ТОВ “Інформаційний центр “Електронні вісті”,
курсант Інституту спеціального зв’язку і захисту інформації при НТУУ “Київський політехнічний інститут”
 
 
Анотація. Опис, приклади та порівняння трьох методів вивчення топології Інтернету.
Аннотация. Описание, примеры и сравнительный анализ трех методов изучения топологии Интернета.
Summаry. Description, examples and comparison of three methods of study of topology of the Internet.
Ключові слова: топологія Інтернету, складна мережа, трасування, автономна система, реєстр маршрутизації.
 
        У прикладних дослідженнях звичайно застосовують такі типові для мережного аналізу характеристики, як розмір мережі, мережна щільність, розподіл ступеню вузлів, ступінь центральності тощо. Аналіз складних мереж зараз широко використовується в економіці (аналіз ринків), менеджменті (відносини між підприємствами та всередині організацій), соціології, медицині (поширення вірусів інфекцій) та криміналістиці (взаємозв’язки терористичних організацій, шляхи розповсюдження наркотиків та зброї).
        Інтернет, як характерний представник складних мереж, з огляду на свою структуру і динамічну поведінку, потребує спеціальних методик дослідження. Він, як глобальна телекомунікаційна мережа, складається із сотень тисяч вузлів, що здійснюють передачу методом пакетної комутації. Для передачі даних в якості стандарту використовуються єдині протоколи міжвузлової маршрутизації і правила побудови політик маршрутизації.
        Для дослідження топології мережі Інтернет можна використати наступні методики:
1. Аналіз таблиць маршрутизації на рівні взаємодії автономних систем.
2. Метод traceroute – трасування маршрутів.
3. Аналіз баз даних реєстрів маршрутизації (наприклад – RIPE NCC Routing Registry).
        За результатами різноманітних досліджень Інтернет-інфраструктури є можливість прослідкувати динаміку змін топології певних ділянок (чи “сегментів”) Інтернет. Особливий вплив на зв’язність мають мережі обміну трафіком (network acces points чи traffic exchanges), які з’являються та розвиваються протягом багатьох років.
        Метою роботи є розгляд зазначених методик та аналіз результатів їх застосування…