Збори колективу наукових працівників ДНУ ІІБП НАПрН України

20 травня 2021 р. відбулися Збори колективу наукових працівників Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України» в ході яких заслухано звіт про результати діяльності НДІІП НАПрН України за 2020 р., інформацію про реорганізацію та припинення Інституту, а також обрано Вчену раду ДНУ ІІБП НАПрН України.

Загальні збори трудового колективу ДНУ ІІБП НАПрН України

20 травня 2021 р. відбулися Загальні збори трудового колективу Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України» в ході яких відповідно до законодавства обрано уповноважених представників Трудового колективу та ухвалено Колективний договір між Дирекцією і Трудовим колективом ДНУ ІІБП НАПрН України.

Створення організаційного комітету та виборчої комісії ДНУ ІІБП НАПрН України

5 травня 2021 р. відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та постанови Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи» з метою підготовки та проведення загальних зборів колективу наукових працівників Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України» та обрання директора Інституту створено організаційний комітет та виборчу комісію.

Оголошення

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи», розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 85-р.

Перша науково-практична конференція «Розвиток законодавства України у сфері оборони: проблеми адаптації до стандартів НАТО та шляхи їх вирішення»

Оголошення

У Державній науковій установі “Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України” оголошено конкурс на заміщення посад: ученого секретаря Інституту та завідувача наукової лабораторії теорії цифрової трансформації і права наукового центру цифрової трансформації і права.

Щодо утворення Державної наукової установи “Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України”

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 року № 85-р було створено Державну наукову установу “Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України” внаслідок реорганізації Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України. Виконуючим обов’язки директора установи було призначено Фурашева В.М., кандидата технічних наук, доцента, старшого наукового співробітника, заслуженого машинобудівника України.

Відповідно до законодавства підготовлено і затверджено Статут Державної наукової установи “Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України” (ДНУ ІІБП НАПрН України) та організаційну структуру установи, здійснено комплекс організаційних заходів щодо її кадрового і матеріально-технічного забезпечення та проведено державну реєстрацію створеної юридичної особи.

ДНУ ІІБП НАПрН України є правонаступником усіх матеріальних і нематеріальних прав та обов’язків Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України.

XІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави»

26 березня 2021 року в онлайн форматі відбулася XІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави», організована Науково-дослідним інститутом інформатики і права НАПрН України, разом з Національною академією СБУ,  та Інститут модернізації змісту освіти МОН України.

Загальні збори Національної академії правових наук України

26 березня 2021 року відбулися Загальні збори Національної академії правових наук України. В ході зборів було розглянуто основні підсумки діяльності академії у 2020 році, обрано президента, першого віце-президента, головного ученого секретаря НАПрН України та розглянуто низку організаційних питань.

Зокрема, внесено зміни до Статуту НАПрН України, а також затверджено Стратегію розвитку Національної академії правових наук України на 2021 – 2025 роки. Вказаною Стратегією визначено пріоритетні напрями подальших правових досліджень, у тому числі з питань, віднесених до профілю діяльності Інституту, щодо «Правового забезпечення інформаційної сфери», «Правового забезпечення у сфері цифрової трансформації», «Правового забезпечення у сфері національної безпеки та оборони».