Адміністративно-правовий захист інформації: проблеми та шляхи вирішення

Настюк В. Я., Бєлєвцева В. В. — К.: Ред. журн. «Право України» ; X. : Право, 2013. — 128 с. 

 

Недержавна система безпеки (проблеми становлення і розвитку)

Крутов В. В., Пилипчук В. Г. (за заг. ред. В. Г. Пилипчука) - Ужгород : TOB «IBA», 2013. - 180 с.

 

Інформаційна безпека людини як споживача телекомунікаційних послуг

Арістова І. В., Сулацький Д. В. — К. : Ред. журн. «Право України» ; X. : Право, 2013. — 184 с.

 

Информационная инфраструктура: проблемы регулирования деятельности

Баранов А. А. – К.: ТОВ «Видавничій дім Дмитра.Бураго», 2012. - 352 с.

 

Електронні фонди нормативно-правової інформації парламенту України : (правові, організаційні та технологічні аспекти)

Антоненко С. А. ; за заг. ред. М. Я. Швеця. — К. : Ред. журн. «Право України» ; X. : Право, 2013. — 308 с. — (Наук. зб. «Академічні правові дослідження». Дод. до юрид. журн. «Право України» ; вип. 32).

 

Правове забезпечення соціальної політики України в умовах розвитку інформаційного суспільства

Савінова Н. А.,  Ярошенко А. О., Литва Л. А. - К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. - 270 с.