Юридична відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері та основи інформаційної деліктології

Арістова І.В., Баранов О.А., Дзьобань О.П. та ін.; за заг. ред. проф. К.І. Бєлякова: монографія. Київ: КВІЦ, 2019. 344 с. 

Забезпечення інформаційної безпеки в умовах євроінтеграції України: правовий вимір

Ткачук Т.Ю. : Монографія / Т.Ю. Ткачук. – К. : ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2018. – 411 с.

 

Формування консолідованої системи нормативно-правової інформації в умовах децентралізації влади в Україні

Корж І. Ф., Морозов А. О., Лихоступ С. В., Загаєцька О. А.  : монографія / [Корж І. Ф., Морозов А. О., Лихоступ С. В., Загаєцька О. А.]. – К. : Видавничий дім «АртЕк». – 2018. – 238 с.

Інформаційна безпека людини:теорія і практика

Монографія. / Золотар О. О. – Київ : ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2018 – 446 с.

Інформаційна культура в Україні: правовий вимір

Монографія / К. І. Бєляков, С. Г. Онопрієнко , І. М. Шопіна : за заг. ред. К. І. Бєлякова. – К.: КВІЦ, 2018. – 169 с.

 

Ескалація кіберзагроз національним інтересам України та правові аспекти кіберзахисту

Монографія / О. Д. Довгань, І. М. Доронін; НАПрН України, НДІІП – К.: Видавничий дім «АртЕк». – 2017. – 107с.

Становлення і розвиток правових основ та системи захисту персональних даних в Україні

Монографія / [В.Г. Пилипчук, В.М. Брижко, О.А. Баранов, К.С. Мельник] ; за ред. В.М. Брижка, В.Г. Пилипчука. – К. : ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2017. – 226 с.

 

Право на доступ до публічної інформації в екологічній сфері України: організаційно-правове забезпечення

Арістова І.В., Макогонюк Ю.Ю. : монографія / І. В. Арістова, Ю. Ю. Макогонюк; за заг. ред. Арістової І. В. - К.: НУБіП України, 2017. - 222 с.