Науково-методичний семінар

15 жовтня 2014 року  в Науково-дослідному інституті інформатики і права НАПрН України було проведено науково-методичний семінар із обговорення дисертації здобувача, головного наукового співробітника Інституту, кандидата технічних наук, старшого наукового співробітника Баранова Олександра Андрійовича на тему: «Теоретико-методологічні основи правового забезпечення інформаційної сфери України», на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Науково-методичний семінар на тему: «Проблеми розробки правової доктрини інформаційного суспільства»

 

10 січня 2014 року в Науково-дослідному інституті інформатики і права Національної академії правових наук України проведено науково-методичний семінар на тему: «Проблеми розробки правової доктрини інформаційного суспільства».

Круглий стіл на тему: «Особливості захисту персональних даних в сучасному кіберпросторі: правові та техніко-технологічні аспекти»

10 жовтня 2013 року в Національному інституті стратегічних досліджень при Президентові України за участі фахівців Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України  відбувся круглий стіл на тему «Особливості захисту персональних даних в сучасному кіберпросторі: правові та техніко-технологічні аспекти».

Науково-методичний семінар на тему: «Проблеми та пріоритети інформатизації законотворчого процесу»

4 вересня 2013 року в Науково-дослідному інституті інформатики і права Національної академії правових наук України проведено науково-методичний семінар на тему: «Проблеми та пріоритети інформатизації законотворчого процесу».

XIІІ Міжнародна науково-практична конференція на тему: «Інформаційні технології та безпека: оцінка стану»

 18 червня 2013 року  в Інституті проблем реєстрації інформації Національної академії наук України відбулася XIІІ Міжнародна науково-практична конференція на тему: «Інформаційні технології та безпека: оцінка стану» організована Науково-дослідним інститутом інформатики і  права НАПрН України та   Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України  за інформаційної підтримки інформаційного агентства «УКРІНФОРМ», науково-технічного журналу «Реєстрація, зберігання і обробка даних», а також журналів «Інформатика і право», «Правова інформатика», «Інформація та безпека».