ФУНДАМЕНТАЛЬНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Теми поточних науково-дослідних робіт

 
“Концептуальні засади правововго забезпечення цифрової та соціальної трансформації в контексті сталого розвитку України (НДР на замовлення НАПрН України, січень 2024 р. – грудень 2027 р., № державної реєстрації 0123U105345).
Науковий керівник: Баранов О.А., доктор юридичних наук, професор.
 
“Правові засади протидії інформаційній агресії та розвитку системи забезпечення інформаційної безпеки України" (НДР на замовлення НАПрН України, січень 2023 – грудень 2027 рр., № державної реєстрації 0123U100415).
Науковий керівник: Пилипчук В.Г.доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України,  дійсний член (академік) НАПрН України.
 
“Теоретичні та організаційно-правові засади становлення системи військової юстиції та розвитку законодавства у сфері оборони України" (НДР на замовлення НАПрН України, I кв. 2023 р. – IV кв. 2027 р, № державної реєстрації 0123U100417).
Науковий керівник: Богуцький П.П., доктор юридичних наук, доцент.
 
“Теоретичні та організаційно-правові основи забезпечення кібербезпеки об’єктів   критичної інфраструктури та системи управління кризовими ситуаціями в умовах цифрової трансформації (НДР на замовлення НАПрН України, січень 2022 – грудень 2025 рр., № державної реєстрації 0121U113916).
Науковий керівник: Довгань О.Д., доктор юридичних наук, професор.
 
“Організаційно-правові й технологічні засади розвитку системи нормативно-правової інформації та парламентського контролю в умовах цифровізації (НДР на замовлення НАПрН України, січень 2021 – грудень 2025 рр., № державної реєстрації 0121U100234).
Науковий керівник: Ланде Д.В., доктор технічних наук, професор.
 
 
 

Теми завершених наукових досліджень

 
“Правове забезпечення застосування цифрових технологій в умовах трансформації суспільства (НДР на замовлення НАПрН України, січень 2020 р. – грудень 2023 р., № державної реєстрації 0119U003166).
Науковий керівник: Баранов О.А., доктор юридичних наук, с.н.с.
 
“Теоретико-правові основи захисту прав, свобод і безпеки людини в інформаційній сфері” (НДР на замовлення НАПрН України, січень 2018 – грудень 2022 рр., № державної реєстрації 0117U007745).
Науковий керівник: Пилипчук В.Г., доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України.
 
“Теоретичні та інформаційно-правові засади забезпечення національної безпеки в умовах євроінтеграції України” (НДР на замовлення НАПрН України, січень 2018 – грудень 2022 рр., № державної реєстрації 0117U007744).
Науковий керівник: Доронін І.М., кандидат юридичних наук, доцент.
 
“Теоретичні та організаційно-правові основи забезпечення кібербезпеки в Україні” (НДР на замовлення НАПрН України, січень 2017 – грудень 2021 рр., № державної реєстрації 0116U007744).
Науковий керівник: Довгань О.Д., доктор юридичних наук, професор.
 
“Науково-методичне, правове та інформаційне забезпечення формування національної інтегрованої системи нормативно-правових актів в умовах децентралізації в Україні” (НДР на замовлення НАПрН України, січень 2016 – грудень 2020 рр., № державної реєстрації 0115U004522).
Науковий керівник: Корж І.Ф., доктор юридичних наук, с.н.с.
 
“Теоретико-методологічні засади правового регулювання суспільних відносин в умовах використання технологій інтернет речей (НДР на замовлення НАПрН України, січень 2017 р. – грудень 2019 р., № державної реєстрації 0116U007744).
Науковий керівник: Баранов О.А., доктор юридичних наук, с.н.с.
 
“Теоретико-правові основи формування та розвитку інформаційного суспільства” (НДР на замовлення НАПрН України, січень 2013 р. – грудень 2017 р., № державної реєстрації 0113U003154).
Науковий керівник: Пилипчук В.Г., доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України.
 
“Проблеми інформаційно-правового забезпечення нормотворчої і правозастосовчої діяльності на базі правового сегменту мережі Інтернет” (НДР на замовлення НАПрН України, січень 2014 р. – грудень 2016 р., № державної реєстрації 0114U001338).
Науковий керівник: Ланде Д.В., доктор технічних наук, професор.
 
“Державно-правові проблеми інформаційної безпеки людини і суспільства в умовах інтеграції України у світовий інформаційний простір” (НДР на замовлення НАПрН України, 2012 – 2016 рр., №  державної реєстрації 0112U002073).
Керівник теми: Фурашев В.М., кандидат технічних наук, с.н.с., доцент.
 
Проблеми юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері в умовах формування інформаційного суспільства” (НДР на замовлення НАПрН України, 2012 – 2016 рр., №  державної реєстрації 0112U002074).
Керівник теми: Бєляков К.І., доктор юридичних наук, професор.
 
“Розроблення інформаційно-аналітичних підсистем електронного парламенту України" (НДР на замовлення НАПрН України, січень 2011 - 2015 рр., № державної реєстрації 0111U000026).
Керівник теми: Корж І.Ф., доктор юридичних наук, с.н.с.
 
Розроблення електронної енциклопедії законодавства України" (НДР на замовлення НАПрН України, січень 2010 р. – грудень 2015 р., № державної реєстрації 0110U001019).
Керівник теми: Ланде Д.В., доктор технічних наук, професор.
 
Методологія кодифікації інформаційного законодавства” (НДР на замовлення НАПрН України, січень 2010 р. – грудень 2012 р., № державної реєстрації 0110U001020).
Науковий керівник: Брижко В.М., доктор філософії (Ph.D.) з юридичних наук, с.н.с., заслужений винахідник.
      
Дослідження у сфері упорядкування інформаційних відносин в Україні  в контексті розбудови розвинутого інформаційного суспільства” (НДР на замовлення Державного управління справами України, червень – листопад 2009 р., № державної   реєстрації 0109U004504).
Науковий керівник: Брижко В.М., доктор філософії (Ph.D.) з юридичних наук, с.н.с., заслужений винахідник.
 
Комп’ютеризована навчально-консультуюча інформаційна правова система” (НДР на замовлення НАПрН України, січень 2008 р. – грудень 2010 р., № державної реєстрації 0107U012386).
Керівник теми: Іванов С.М., кандидат технічних наук, доцент.
 
Системна інформатизація інформаційно-аналітичного забезпечення здійснення процедур виборчих і референдумних процесів” (НДР на замовлення НАПрН України, січень 2008 р. – грудень 2009 р., № державної реєстрації 0107U012385). 
Керівник теми: Фурашев В.М., кандидат технічних наук, доцент.
 
Розробити концепції нормативно-правових актів з питань електронної комерції та надання органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування послуг юридичним та фізичним особам через Інтернет” (НДР на замовлення Державного департаменту з питань зв’язку та інформатизації, грудень 2007 р. – березень 2008 р., № державної реєстрації 0107U011491).
Керівник теми: Швець М.Я., член-кореспондент НАПрН України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 
Електронний банкінг у контексті захисту персональних даних” (НДР на замовлення Національного університету державної податкової служби України, жовтень - листопад 2007 р., № державної реєстрації 0107U008476).
Керівник теми: Швець М.Я., член-кореспондент НАПрН України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 
Забезпечити удосконалення системи баз даних у сфері розвитку держави і права” (НДР на замовлення Державного департаменту з питань зв’язку та інформатизації, грудень 2006 р. – березень 2007 р., № державної реєстрації 0107U000137).
Керівник теми: Швець М.Я., член-кореспондент НАПрН України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 
Комплексне порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України законодавству Європейського Союзу у сфері захисту персональних даних” (Комплексне дослідження на замовлення Державного департаменту з питань адаптації законодавства Міністерства юстиції України, листопад 2005 - березень 2006 р.).
Керівник дослідження: Брижко В.М., доктор філософії (Ph.D.) з юридичних наук, с.н.с., заслужений винахідник.
 
Створити систему баз даних у сфері розвитку держави і права як складової автоматизованої системи забезпечення гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу” (НДР на замовлення Державного департаменту з питань зв’язку та інформатизації, грудень 2005 р., № державної реєстрації 0105U008424).
Керівник теми: Швець М.Я., член-кореспондент НАПрН України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 
Розробка української версії автоматизованої інформаційної багатомовної  системи “EUROVOC” (НДР на замовлення Управління справами Апарату Верховної Ради України, жовтень 2003 р. – червень 2009 р., № держреєстрації 0103U008718).
Керівник теми: Швець М.Я., член-кореспондент НАПрН України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 
Дослідження, розроблення і розвиток комп’ютеризованих систем інформаційно-аналітичного забезпечення нормотворчої, правозастосовної, правоохоронної, судочинної та правоосвітньої діяльності” (НДР на замовлення НАПрН України, січень 2002 р. – грудень 2010 р., № держреєстрації 0102U002182).
Керівник теми: Швець М.Я., член-кореспондент НАПрН України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.