Зареєстровані твори

   Державною службою інтелектуальної власності України здійснено державну реєстрацію таких творів Державної наукової установи “Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України”:
 
 • Науковий твір «інформаційне та соціально-правове моделювання»
Автори: Ланде Дмитро Володимирович, Фурашев Володимир Миколайович 
Свідоцтво № 113997, від 09.08.2022
 
 • Науковий твір «Проблеми протидії негативним інформаційним впливам та захисту інформаційної безпеки людини і суспільства»
Автори: Уханова Наталія Сталіівна
Свідоцтво № 114000, від 09.08.2022
 
 • Науковий твір «Захист прав та безпеки людини в інформаційному суспільстві»
Автори: Пилипчук Володимир Григорович, Брижко Валерій Михайлович, Дзьобань Олександр Петрович, Довгань Олександр Дмитрович, Золотар Ольга Олексіївна, Ткачук Тарас Юійович
Свідоцтво № 113999, від 09.08.2022
 
 • Науковий твір «Кібербезпека «суспільства знань»
Автори: Довгань Олександр Дмитрович, Тарасюв Анатолій Васильович, Ткачук Тарас Юійович
Свідоцтво № 113998, від 09.08.2022
 
 • Збірник документів «Сучасні правові стандарти Євросоюзу у сфері захисту персональних даних»
Автори: Брижко Валерій Михайлович, Пилипчук Володимир Григорович, Майстренко Ірина Анатоліївна
Свідоцтво № 104401, від 30.04.2021
 
 • Навчальний посібник «Демократичний цивільний контроль над сектором безпеки і оборони: теорія і практика»
Автори: Ященко Володимир Арсентійович, Пилипчук Володимир Григорович, Богуцький Павло Петрович, Довгань Олександр Дмитрович, Доронін Іван Михайлович, Петришин Олександр Віталійович 
Свідоцтво № 1040941, від 16.04.2021
 
 • Збірник документів і матеріалів «Державний гімн України: історико-правові аспекти»
Автори: Заславська Людмила Володимирівна, Голубовська Валентина Сергіївна, Дорогих Сергій Олександрович 
Свідоцтво № 1040941, від 16.04.2021
 
 • Науковий твір «Консолідована система нормативно-правової інформації в умовах децентралізації державної влади в Україні – невід’ємна складова демократії»
Автори: Корж Ігор Федорович, Ланде Дмитро Володимирович, Лихоступ Світлана Валентинівна 
Свідоцтво № 103865, від 09.04.2021
 
 • Науковий твір «Інформаційне право та інформаційне законодавство»
Автори: Брижко Валерій Михайлович, Фурашев Володимир Миколайович 
Свідоцтво № 103866, від 09.04.2021
 
 • Науковий твір «Концептуальні засади права національної безпеки України»
Автор: Богуцький Павло Петрович 
Свідоцтво № 103764, від 05.04.2021
 
 • Науковий твір «Кібербезпека України на сучасному етапі державотворення: теоретико-правові основи»
Автор: Тарасюк Анатолій Васильович 
Свідоцтво № 103765, від 05.04.2021
 
 • Науковий твір «Захист прав, приватності та безпеки людини в інформаційну епоху»
Автори: Пилипчук Володимир Григорович, Брижко Валерій Михайлович, Доронін Іван Михайлович, Батиргареєва Владислава Станіславівна, Богуцький Павло Петрович, Золотар Ольга Олексіївна, Радзієвська Оксана Григорівна, Тарасюк Анатолій Васильович, Ткачук Тарас Юійович 
Свідоцтво № 103766, від 05.04.2021
 
 • Науковий твір «Відкритість та прозорість в інформаційній діяльності Верховної Ради України: організаційно-правові аспекти»
Автор: Дорогих Сергій Олександрович 
Свідоцтво № 103767, від 05.04.2021
 
 • Науковий твір «Правове забезпечення інформаційної сфери: теорія, методологія і практика»
Автор: Баранов Олександр Андрійович 
Свідоцтво № 103731, від 05.04.2021
 
 • Науковий твір «Основи систематизації інформаційного законодавства: теоретичні та правові засади»
Автор: Брижко Валерій Михайлович 
Свідоцтво № 103732, від 05.04.2021
 
 • Науковий твір «Проблеми захисту прав і безпеки дитини в інформаційній сфері»
Автор: Радзієвська Оксана Григорівна 
Свідоцтво № 102165, від 29.01.2021
 
 • Науковий твір «Національна безпека України в інформаційну епоху: правові аспекти»
Автор: Доронін Іван Михайлович 
Свідоцтво № 102164, від 29.01.2021
 
 • Науковий твір «Медіабезпека людини: засади інформаційно-правової політики»
Автор: Головко Ольга Михайлівна
Свідоцтво № 102163, від 29.01.2021
 
 • Науковий твір «Ескалація кіберзагроз національним інтересам України та правові аспекти кіберзахисту»
Автор: Довгань Олександр Дмитрович, Доронін Іван Михайлович
Свідоцтво № 102167, від 29.01.2021
 
 • Науковий твір «Інтернет речей: теоретико-методологічні основи правового регулювання. Том 1. Сфери застосування, ризики і бар’єри, проблеми правового регулювання»
Автор: Баранов Олександр Андрійович 
Свідоцтво № 93395, від 25.10.2019
 
 • Науковий твір «Забезпечення інформаційної безпеки в контексті глобалізації: теоретико-правові та організаційні аспекти»
Автор: Довгань Олександр Дмитрович 
Свідоцтво № 93396, від 25.10.2019
 
 • Науковий твір «Інформаційне суспільство: філософсько-правовий вимір»
Автори: Пилипчук Володимир Григорович, Дзьобань Олександр Петрович
Свідоцтво № 73628, від 31.08.2017
 
 • База даних «Законодавство - онлайн» («БД«Законодавство»)
Автори: Коваленко Андрій Борисович, Пилипчук Володимир Григорович, Фурашев Володимир Миколайович
Свідоцтво № 57246, від 19.11.2014
 
 • База даних «Тезаурус Euro Voc: українська версія»
Автор: Дорогих Сергій Олександрович
Свідоцтво № 55396, від 23.06.2014
  
 • Науковий твір «Наукова доповідь «Законодавчі основи забезпечення інформаційної безпеки України»
Автори: Пилипчук Володимир Григорович, Корж Ігор Федорович, Петришин Олександр Віталійович, Савінова Наталія Андріївна, Фурашев Володимир Миколайович
Свідоцтво № 55358, від 19.06.2014
 
 • Комплекс комп’ютерних програм «Електронна енциклопедія законодавства України» («ККП «ЕлЕнЗ»)
Автори: Брайчевський Сергій Михайлович, Ланде Дмитро Володимирович, Пилипчук Володимир Григорович,  Фурашев Володимир Миколайович
Свідоцтво № 51598, від 07.10.2013
 
 • Комплекс комп’ютерних програм «Електронна база даних «Правова наука» («ЕлБДПрН»)
Автори: Брайчевський Сергій Михайлович, Ланде Дмитро Володимирович, Пилипчук Володимир Григорович,  Фурашев Володимир Миколайович
Свідоцтво № 51599, від 07.10.2013
 
 • Науковий твір «Концепція кримінально-правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства України»
Автор: Савінова Наталія Андріївна
Свідоцтво № 52136, від 12.11.2013
 
 • Науковий твір «Концепція кодифікації інформаційного законодавства  України»
Автори: Баранов Олександр Андрійович, Брижко Валерій Михайлович, Бєляков Костянтин Іванович, Золотар Ольга Олексіївна, Красноступ Ганна Миколаївна, Ланде Дмитро Володимирович, Пилипчук Володимир Григорович, Цимбалюк Віталій Степанович, Фурашев Володимир Миколайович, Ярмиш Олександр Назарович
Свідоцтво № 44449, від 25.06.2012
 
 • База даних «Система баз даних і знань у галузі держави і права»
Автори: Антоненко Сергій Анатолійович, Швець Микола Якович, Швець Сергій Миколайович
Свідоцтво № 15229, від 04.01.2006
 
 • База даних «Інформаційна система «Правова інформатика» (Бібліотека баз даних «Правова інформатика»)
Автори: Антоненко Сергій Анатолійович, Швець Микола Якович, Швець Сергій Миколайович
Свідоцтво № 12380, від 02.03.2005
 
 • «Принципи побудови системи порівняння інформаційного законодавства України та законодавства Європейського Союзу»
Автори: Базанов Олексій Юрійович, Базанов Юрій Костянтинович, Брижко Валерій Михайлович, Швець Микола Якович
Свідоцтво № 12208, від 08.02.2005
 • Збірник документів «Сучасні правові стандарти Євросоюзу у сфері захисту персональних даних»
Автори: Брижко Валерій Михайлович, Пилипчук Володимир Григорович, Майстренко Ірина Анатоліївна
Свідоцтво № 104401, від 30.04.2021

Видання НДІІП