Науково-методичний семінар на тему: «Проблеми розробки правової доктрини інформаційного суспільства»

10 січня 2014 року в Науково-дослідному інституті інформатики і права Національної академії правових наук України проведено науково-методичний семінар на тему: «Проблеми розробки правової доктрини інформаційного суспільства».

Проведення загальних зборів Трудового колективу НДІІП НАПрН України

25 грудня 2013 року відбулися загальні збори Трудового колективу Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України.

Присудження премії імені Ярослава Мудрого

5 листопада 2013 року авторському колективу Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України присуджено премію імені Ярослава Мудрого у номінації «За видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства».

Видання НДІІП