Вітаємо ювіляра!

 

    Колектив Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України від щирого серця вітає з 65-річчям відомого вченого, доктора юридичних наук, старшого наукового співробітника, експерта з питань інформаційного права та безпеки, лауреата премії імені Ярослава Мудрого Баранова Олександра Андрійовича.

   Зичимо Вам, шановний Олександре Андрійовичу, міцного здоров’я, родинного благополуччя, творчого натхнення, успіхів у здійсненні всіх Ваших задумів і мрій. Нехай Ваш високий професіоналізм, наполегливість і фаховість, життєві знання і досвід, доброта і людяність й надалі сприяють розбудові правової науки в Україні.

Нехай кожна мить буде повна надії,

І нехай пощастить здійснити всі мрії.

Удачі, натхнення й духовного росту,

Хай буде в житті усе легко та просто!

 

З повагою,
колектив Науково-дослідного 
інституту інформатики і права 
НАПрН України

До уваги наукової громадськості!

Вийшов друком I том "Історія держави і права України" 20-ти томного видання "Велика українська юридична енциклопедія". Перший том Великої української юридичної енциклопедії містить матеріали, що стосуються найбільш важливих подій, досвіду та традицій багатовікового українського державотворення. Продовження цих традицій неможливо без глибокого, об’єктивного і достовірного висвітлення та усвідомлення історії держави і права України, опрацювання і запозичення його досягнень в умовах сьогодення, з’ясування причин невдач.

На основі останніх здобутків юридичної на історико-правової науки в першому томі подані статті, що стосується загальних закономірностей виникнення і розвитку типів і форм української державності, її територіального устрою, політичного режиму, організації та діяльності державних інституцій, зокрема, вищих представницьких органів, вищих та місцевих органів влади і управління, органів місцевого самоврядування.

ОТРИМАНО ЛІЦЕНЗІЮ НА ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ В АСПІРАНТУРІ

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 18 серпня 2016 року № 1001 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України отримав ліцензію на провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні та підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі за спеціальністю - 081 Право (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).

Умови та перелік документів для вступу до аспірантури розміщені у розділі Аспірантура.

Про присвоєння звання “Почесний доктор” НДІІП НАПрН України

На засіданні Вченої ради Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України 9 червня 2016 року відповідно до Статуту НДІІП НАПрН України за активну участь у становлення і розвитку Інституту, а також за вагомий особистий внесок у формування правової науки в інформаційній сфері прийнято рішення про присвоєння звання «Почесний доктор Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України» Фурашеву Володимиру Миколайовичу, першому заступнику директора з наукової роботи НДІІП НАПрН України, кандидату технічних наук, доценту, старшому науковому співробітнику, експерту з питань національної та інформаційної безпеки, заслуженому машинобудівнику України, лауреату  премії імені Ярослава Мудрого.

Вітаємо ювіляра!

Колектив Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України від щирого серця вітає з 65-річчям першого заступника директора з наукової роботи НДІІП НАПрН України, кандидата технічних наук, доцента, старшого наукового співробітника, експерта з питань національної та інформаційної безпеки, заслуженого машинобудівника України, лауреата  премії імені Ярослава Мудрого Фурашева Володимира Миколайовича.

Зичимо Вам, шановний Володимире Миколайовичу, міцного здоров’я, родинного благополуччя, творчого натхнення, успіхів у здійсненні всіх Ваших задумів і мрій. Нехай Ваш високий професіоналізм, наполегливість і таланти керівника, фаховість і гуманність, життєві знання і досвід, доброта і людяність й надалі сприяють розбудові правової науки в Україні.

Хай вас зігріває людська теплота
За все,що зробили за свої літа.
Хай сонце сяє і серце співає,
Хай смуток дороги до серця не знає.
Хай благодатним буде Ваш вік.
Від щирого серця зичимо Вам –
Щастя, здоров’я і многая літа!

 

З повагою,
колектив Науково-дослідного
інституту інформатики і права
НАПрН України

Відновлено роботу спеціалізованої вченої ради в Науково-дослідному інституті інформатики і права НАПрН України

Відповідно до наказу МОН України № 515 від 16.05.2016 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 12 травня 2016 року» у Науково-дослідному інституті інформатики і права НАПрН України відновила свою діяльність спеціалізована вчена рада К 26.501.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Пріоритет у діяльності спеціалізованої вченої ради буде надаватися захисту дисертацій з проблем інформаційного права, правової інформатики та правових проблем інформаційної безпеки.