Загальні збори Національної академії правових наук України

18 жовтня 2013 року відбулися Загальні збори Національної академії правових наук України, присвячені 20-й річниці Академії.

Засідання Президії Національної академії правових наук України

18 жовтня 2013 року в м. Харкові відбулося засідання Президії Національної академії правових наук України.

Круглий стіл на тему: «Особливості захисту персональних даних в сучасному кіберпросторі: правові та техніко-технологічні аспекти»

10 жовтня 2013 року в Національному інституті стратегічних досліджень при Президентові України за участі фахівців Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України  відбувся круглий стіл на тему «Особливості захисту персональних даних в сучасному кіберпросторі: правові та техніко-технологічні аспекти».

Засідання Вченої ради НДІІП НАПрН України

4 вересня 2013 року відбулося засідання Вченої ради Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України.

В ході засідання Вченої ради створено творчий колектив для розробки структури та моделі Інформаційного кодексу України, розглянуто низку питань щодо оптимізації діяльності та внесення змін до організаційної структури Інституту.

Відповідно до Статуту НДІІП НАПрН України, враховуючи значний особистий внесок у становлення Інституту, участь і сприяння у формуванні наукових шкіл «правової інформатики» та «інформаційного права», а також з нагоди 20-ї річниці Національної академії правових наук України присуджено звання «Почесний доктор Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України»:

Швецю Миколі Яковичу, заслуженому діячу науки і техніки України,  доктору економічних наук, професору, члену-кореспонденту Національної академії правових наук України, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки за систему інформаційно-аналітичного забезпечення законотворчої та правозастосовної діяльності, лауреату премії ім. Ярослава Мудрого, який створював та керував Центром правової інформатики у складі Київського регіонального центру НАПрН України і був першим директором (організатором) Науково-дослідного центру правової інформатики НАПрН України у 2001 – 2010 роках;

Крупчану Олександру Дмитровичу, заслуженому юристу України, доктору юридичних наук, доценту, академіку Національної академії правових наук України, директору Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва НАПрН України, який у 1994 – 2005 роках був заступником керівника та керівником Київського регіонального центру НАПрН України і активно сприяв створенню Науково-дослідного центру правової інформатики (нині – Науково-дослідний інститут інформатики і права) НАПрН України.

Також прийнято рішення створити галерею почесних докторів Інституту.

Колектив Інституту щиро вітає шановного Миколу Яковича та Олександра Дмитровича з присудженням звання «Почесний доктор» Інституту, зичить їм міцного здоров’я, нових наукових здобутків і творчого довголіття.

Науково-методичний семінар на тему: «Проблеми та пріоритети інформатизації законотворчого процесу»

4 вересня 2013 року в Науково-дослідному інституті інформатики і права Національної академії правових наук України проведено науково-методичний семінар на тему: «Проблеми та пріоритети інформатизації законотворчого процесу».

XIІІ Міжнародна науково-практична конференція на тему: «Інформаційні технології та безпека: оцінка стану»

18 червня 2013 року  в Інституті проблем реєстрації інформації Національної академії наук України відбулася XIІІ Міжнародна науково-практична конференція на тему: «Інформаційні технології та безпека: оцінка стану» організована Науково-дослідним інститутом інформатики і  права НАПрН України та   Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України  за інформаційної підтримки інформаційного агентства «УКРІНФОРМ», науково-технічного журналу «Реєстрація, зберігання і обробка даних», а також журналів «Інформатика і право», «Правова інформатика», «Інформація та безпека».

Засідання спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертації за спеціальністю 12.00.07

30 травня 2013 року проведено засідання спеціалізованої вченої ради К 26.501.01, в ході якого було захищено дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право:

  • Буряка Івана Олександровича на тему: «Адміністративно-правове регулювання у сфері забезпечення права громадян України на охорону здоров’я» (Робота виконана в Навчально-науковому інституті права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ, науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Тищенко М.М.);
  • Сірика Дениса Сергійовича на тему: «Правове регулювання діяльності органів виконавчої влади щодо розгляду звернень громадян» (Робота виконана в Національному університеті «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Настюк В.Я.)

Засідання спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертації за спеціальністю 12.00.07

24 травня 2013 року відбулося засідання спеціалізованої вченої ради К 26.501.01.

В ході засідання було захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

  • Єльцова Віктора Олександровича на тему: «Правове регулювання інформаційного забезпечення діяльності судів». (Робота виконана в Харківському національному університеті внутрішніх справ, науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Панова І.В.)

Засідання спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертації за спеціальністю 12.00.07

24 квітня 2013 року відбулося засідання спеціалізованої вченої ради К 26.501.01 у Науково-дослідному інституті інформатики і права НАПрН України.

В ході засідання спеціалізованої вченої ради було захищено дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право:

  • Мозолевської Олени Миколаївни на тему: «Правові засади інформаційних відносин у системі місцевих загальних судів України». (Робота виконана в Науково-дослідному інституті інформатики і права НАПрН України, науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Марущак А.І.);
  • Рєзніка Олега Миколайовича на тему: «Адміністративно-правові засади діяльності податкової міліції». (Робота виконана в Київському міжнародному університеті, науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Мулявка Д.Г.)

Видання НДІІП