До уваги авторів

До уваги авторів,
які мають бажання до публікації своїх наукових робіт
у фахових виданнях Науково-дослідного інституту інформатики і права
Національної академії правових наук України
 «Інформація і право» та «Правова інформатика»
 
Вчена рада НДІІП НАПрН України 20 лютого п.р. (протокол № 2) встановила наступний графік випуску фахових видань «Інформація і право» та «Правова інформатика»:
 
«Інформація і право» - березень, липень, листопад.
«Правова інформатика» - лютий, травень, вересень, грудень.
 
 
Відповідно до цього графіку встановлюються наступні терміни подання статей до фахових журналів:
 
«Інформація і право» - до 18 березня, до 15 липня, до 14 листопада.
«Правова інформатика» - до 14 травня, до 12 вересня, до 12 грудня.

Засідання спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертації за спеціальністю 12.00.07

21 лютого 2013 р. проведено засідання спеціалізованої вченої ради К 26.501.01 по захисту кандидатської дисертації Вознесенської Олени Андріївни на тему: «Правові засади державного регулювання в галузі аудіовізуальних засобів масової інформації» за спеціальністю 12.00.07.

До попереднього розгляду прийнята дисертація здобувача наукового ступеня кандидата юридичних наук Єльцова Віктора Олександровича на тему: «Правове регулювання інформаційного забезпечення діяльності судів».

Засідання спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертації за спеціальністю 12.00.07

29 січня 2013 р. проведено засідання спеціалізованої вченої ради К 26.501.01 по захисту кандидатської дисертації Рекуненко Тетяни Олександрівни на тему «Адміністративно-правові засади управління інформаційними ресурсами органів Державної податкової служби України»  за спеціальністю 12.00.07.

Наукова конференція «Інформаційні технології та безпека: теоретичні та правові основи»

14 грудня 2012 року в Інституті проблем реєстрації інформації Національної академії наук України відбулася наукова конференція на тему: «Інформаційні технології та безпека: теоретичні та правові основи» організована Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України та Науково-дослідним інститутом інформатики і  права НАПрН України.

Засідання спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертації за спеціальністю 12.00.07

16 листопада 2012 р. проведено засідання спеціалізованої вченої ради К 26.501.01 по захисту 2-ох кандидатських  дисертації за спеціальністю 12.00.07:

Міжнародна наукова конференція «Восьмі юридичні читання» на тему: «Правові проблеми взаємодії влади і громадянського суспільства»

10 11 жовтня 2012 року в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова відбулася міжнародна наукова конференція «Восьмі юридичні читання» на тему: «Правові проблеми взаємодії влади і громадянського суспільства», присвячена 20 річниці створення Інституту політології і права НПУ ім. М.П. Драгоманова, який є партнером з наукової діяльності Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України.

Проведення регіональних інформаційно-навчальних тренінгів «Демократія. Вибори. ЗМІ. Україна – 2012».

26 - 27 серпня, 6 - 7 вересня, 1 - 2 та 10 - 11 жовтня 2012 р. Державним комітетом телебачення і радіомовлення України спільно з Всеукраїнською громадською організацією «Демократична дія» за участі фахівців Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України, а також за підтримки обласних державних адміністрацій, Ради Міністрів АРК та Посольства Федеративної Республіки Німеччини в Україні у містах Черкаси, Чернігові, Одеса та Сімферополі відповідно проведені регіональні інформаційно-навчальні тренінги «Демократія. Вибори. ЗМІ. Україна – 2012».

Зміна назви двох наукових установ Національної академії правових наук України

Змінено назви двох наукових установ Національної академії правових наук України.

Стрімке поширення сучасних інформаційних технологій призводить до активного розвитку інформаційних суспільних відносин в усіх сферах життєдіяльності людини, суспільства, держави й міжнародної спільноти, а також до формування інформаційного суспільства в Україні.

Круглий стіл на тему: «Інформаційне суспільство: держава, право, бізнес»

28 вересня 2012 року в Національному інституті стратегічних досліджень відбувся «круглий стіл» на тему: «Інформаційне суспільство: держава, право, бізнес», організований спільно з Науково-дослідним центром правової інформатики НАПрН України та Видавництвом «Академпрес».

У роботі круглого столу взяли участь представники Верховної Ради України, заінтересованих центральних органів виконавчої влади і правоохоронних органів України, представники ІТ бізнесу, засобів масової інформації, наукових установ і навчальних закладів України.