Круглий стіл «Електронні інформаційні ресурси в системі сучасних соціальних комунікацій»

19 квітня 2013 року в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського НАН України був проведений круглий стіл «Електронні інформаційні ресурси в системі сучасних соціальних комунікацій», організований Науково-дослідним інститутом інформатики  і права НАПрН України, Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського НАН України та Українським мовно-інформаційним фондом НАН України.

Засідання спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертації за спеціальністю 12.00.07

13 березня 2012 року проведено засідання спеціалізованої вченої ради К 26.501.01, на якому були прийняті до захисту дисертації здобувачів наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право:

·     Буряка І.О. на тему «Адміністративно-правове регулювання у сфері забезпечення права громадян України на охорону здоров’я»;

·      Сірика Д.С. на тему «Правове регулювання діяльності органів виконавчої влади щодо розгляду звернень громадян».

Загальні збори Національної академії правових наук України

5 березня 2013 року відбулися Загальні збори Національної академії правових наук України, в ході яких було розглянуто звіт «Про основні підсумки діяльності Національної академії правових наук України у 2012 році» та низку інших питань.

Засідання Президії Національної академії правових наук України

5 березня 2013 року відбулося засідання Президії НАПрН України, в ході якого було розглянуто актуальні питання діяльності Академії.

До уваги авторів

До уваги авторів,
які мають бажання до публікації своїх наукових робіт
у фахових виданнях Науково-дослідного інституту інформатики і права
Національної академії правових наук України
 «Інформація і право» та «Правова інформатика»
 
Вчена рада НДІІП НАПрН України 20 лютого п.р. (протокол № 2) встановила наступний графік випуску фахових видань «Інформація і право» та «Правова інформатика»:
 
«Інформація і право» - березень, липень, листопад.
«Правова інформатика» - лютий, травень, вересень, грудень.
 
 
Відповідно до цього графіку встановлюються наступні терміни подання статей до фахових журналів:
 
«Інформація і право» - до 18 березня, до 15 липня, до 14 листопада.
«Правова інформатика» - до 14 травня, до 12 вересня, до 12 грудня.

Засідання спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертації за спеціальністю 12.00.07

21 лютого 2013 р. проведено засідання спеціалізованої вченої ради К 26.501.01 по захисту кандидатської дисертації Вознесенської Олени Андріївни на тему: «Правові засади державного регулювання в галузі аудіовізуальних засобів масової інформації» за спеціальністю 12.00.07.

До попереднього розгляду прийнята дисертація здобувача наукового ступеня кандидата юридичних наук Єльцова Віктора Олександровича на тему: «Правове регулювання інформаційного забезпечення діяльності судів».

Засідання спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертації за спеціальністю 12.00.07

29 січня 2013 р. проведено засідання спеціалізованої вченої ради К 26.501.01 по захисту кандидатської дисертації Рекуненко Тетяни Олександрівни на тему «Адміністративно-правові засади управління інформаційними ресурсами органів Державної податкової служби України»  за спеціальністю 12.00.07.

Наукова конференція «Інформаційні технології та безпека: теоретичні та правові основи»

14 грудня 2012 року в Інституті проблем реєстрації інформації Національної академії наук України відбулася наукова конференція на тему: «Інформаційні технології та безпека: теоретичні та правові основи» організована Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України та Науково-дослідним інститутом інформатики і  права НАПрН України.

Видання НДІІП