Загальні збори і засідання Президії НАПрН України

27 лютого 2015 року в м. Харкові відбулося засідання Президії і Загальні збори Національної академії правових наук України.

Проведення загальних зборів Трудового колективу НДІІП НАПрН України

19 грудня 2014 року відбулися загальні збори Трудового колективу Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України.

Науково-методичний семінар

15 жовтня 2014 року  в Науково-дослідному інституті інформатики і права НАПрН України було проведено науково-методичний семінар із обговорення дисертації здобувача, головного наукового співробітника Інституту, кандидата технічних наук, старшого наукового співробітника Баранова Олександра Андрійовича на тему: «Теоретико-методологічні основи правового забезпечення інформаційної сфери України», на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Пішла з життя співробітниця НДІІП НАПрН України

16 серпня 2014 року пішла з життя старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України Бєсєдна Людмила Леонідівна.

Колектив Інституту глибоко сумує з приводу смерті колеги.

Висловлюємо глибоке співчуття рідним, близьким Людмили Леонідівни.

Світла пам'ять про неї буде завжди жити в серцях колег, рідних та друзів.

Видання НДІІП