Засідання Вченої ради НДІІП НАПрН України

4 лютого 2016 року відбулося засідання Вченої ради НДІІП НАПрН України, в ході якого обговорено низку науково-організаційних питань, зокрема, заслухано інформацію про хід підготовки до видання окремого тому «Інформаційне право; право інтелектуальної власності» Великої української юридичної енциклопедії. Крім цього, розглянуто пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту Національної академії правових наук України.

Засідання Президії НАПрН України

28 січня 2016 року відбулося засідання Президії НАПрН України, в ході якого розглянуто актуальні організаційні питання, хід підготовки до видання Великої української юридичної енциклопедії, а також рекомендовано опрацювати і розглянути на засіданнях вчених рад наукових установ академії пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту Національної академії правових наук України.

Засідання Вченої ради НДІІП НАПрН України

22 січня 2016 року відбулося засідання Вченої ради НДІІП НАПрН України в ході якого розглянуто низку актуальних питань організації науково-дослідної діяльності у 2016 році, а також:

– затверджено теми дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук по спеціальності 12.00.07 – «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» аспірантів НДІІП НАПрН України Волкової А.О., Бєлякова О.П, Дички А.Р., Дубняк М.В., Грибенюк Ю.В., Стадник Р.І.;

Загальні збори колективу наукових працівників НДІІП НАПрН України

Чергові загальні збори колективу наукових працівників Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України мають відбутися 18 лютого 2016 року. В ході зборів планується розглянути організаційні питання щодо основних результатів наукової діяльності та пріоритетів розвитку правової науки в інформаційній сфері, про обрання директора Інституту, а також Вченої ради Інституту. 

Пріоритетні напрями розвитку правової науки на 2016 – 2020 роки в інформаційній сфері

Дирекцією та вченими НДІІП НАПрН України 24 грудня 2015 року запропоновано підготувати та винести на розгляд Загальних зборів НАПрН України питання про затвердження Пріоритетів розвитку правової науки на 2016 – 2020 роки, до яких включити схвалені 20 листопада 2015 р. Президією Академії пріоритетні напрями розвитку правової науки в галузі національної безпеки та міжнародного правопорядку, а також розділ «Правове забезпечення інформаційної сфери України»:

Засідання Вченої ради НДІІП НАПрН України

9 грудня і 24 грудня 2015 року відбулися чергові засідання Вченої ради НДІІП НАПрН України в ході яких було опрацьовано низку науково-організаційних та інших питань, зокрема: про результати наукової і науково-організаційної діяльності у 2015 році та основні завдання на 2016 рік; про роботу Аспірантури НДІІП НАПрН України; про схвалення Положення про Раду молодих вчених Інституту, Положення про наукові школи НДІІП НАПрН України тощо.

Засідання Президії Національної академії правових наук України

20 листопада 2015 р. відбулося засідання Президії Національної академії правових наук України, в ході якого розглянуто низку актуальних наукових, організаційних та інших питань, зокрема, про хід і виконання постанови Загальних зборів НАПрН України щодо підготовки видання «Велика українська юридична енциклопедія»; про заходи НАПрН України по реалізації Національної стратегії у сфері прав людини; про організацію і координацію досліджень з правових проблем національної безпеки та міжнародного правопорядку тощо.