Засідання Вченої ради НДІІП НАПрН України

22 січня 2016 року відбулося засідання Вченої ради НДІІП НАПрН України в ході якого розглянуто низку актуальних питань організації науково-дослідної діяльності у 2016 році, а також:

– затверджено теми дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук по спеціальності 12.00.07 – «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» аспірантів НДІІП НАПрН України Волкової А.О., Бєлякова О.П, Дички А.Р., Дубняк М.В., Грибенюк Ю.В., Стадник Р.І.;

Загальні збори колективу наукових працівників НДІІП НАПрН України

Чергові загальні збори колективу наукових працівників Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України мають відбутися 18 лютого 2016 року. В ході зборів планується розглянути організаційні питання щодо основних результатів наукової діяльності та пріоритетів розвитку правової науки в інформаційній сфері, про обрання директора Інституту, а також Вченої ради Інституту. 

Пріоритетні напрями розвитку правової науки на 2016 – 2020 роки в інформаційній сфері

Дирекцією та вченими НДІІП НАПрН України 24 грудня 2015 року запропоновано підготувати та винести на розгляд Загальних зборів НАПрН України питання про затвердження Пріоритетів розвитку правової науки на 2016 – 2020 роки, до яких включити схвалені 20 листопада 2015 р. Президією Академії пріоритетні напрями розвитку правової науки в галузі національної безпеки та міжнародного правопорядку, а також розділ «Правове забезпечення інформаційної сфери України»:

Засідання Вченої ради НДІІП НАПрН України

9 грудня і 24 грудня 2015 року відбулися чергові засідання Вченої ради НДІІП НАПрН України в ході яких було опрацьовано низку науково-організаційних та інших питань, зокрема: про результати наукової і науково-організаційної діяльності у 2015 році та основні завдання на 2016 рік; про роботу Аспірантури НДІІП НАПрН України; про схвалення Положення про Раду молодих вчених Інституту, Положення про наукові школи НДІІП НАПрН України тощо.

Засідання Президії Національної академії правових наук України

20 листопада 2015 р. відбулося засідання Президії Національної академії правових наук України, в ході якого розглянуто низку актуальних наукових, організаційних та інших питань, зокрема, про хід і виконання постанови Загальних зборів НАПрН України щодо підготовки видання «Велика українська юридична енциклопедія»; про заходи НАПрН України по реалізації Національної стратегії у сфері прав людини; про організацію і координацію досліджень з правових проблем національної безпеки та міжнародного правопорядку тощо.

Про присвоєння звання “Почесний доктор” НДІІП НАПрН України

На засіданні Вченої ради Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України 19 серпня 2015 року за активну участь у становленні й розвитку Інституту та вагомий внесок у формуванні правової науки в інформаційній сфері присвоєно звання Почесний доктор Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України Брижку Валерію Михайловичу, заслуженому винахіднику республіки, лауреату Премії науково-технічної творчості молоді та премії ім. Ярослава Мудрого, доктору філософії, старшому науковому співробітнику.

Пам'ятаємо!!!

Минув рік, як пішла у вічність наша колега Людмила Леонідівна Бєсєдна. На жаль, далеко не всі свої плани вона встигла реалізувати у земному житті. В пам’ять про талановитого кібернетика-лінгвіста, неординарну особистість, працелюбного, добросовісного, відповідального і принципового наукового співробітника  в НДІІП НАПрН України було завершено розпочату нею роботу над монографією “Мовно-термінологічні проблеми законодавства України”. Ідея написання монографії належала Бєсєдній Л.Л., вона ж розробила детальний план роботи, зібрала значний матеріал по темі, написала основну частину підрозділів, здійснила практичні дослідження щодо зміни термінології на прикладі законів України в інформаційній сфері.

Вітаємо ювіляра!

Колектив Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України від щирого серця вітає з 80-річним ювілеєм організатора Науково-дослідного центру правової інформатики Академії правових наук України, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора економічних наук, професора, член-кореспондента Національної академії правових наук України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Швеця Миколу Яковича!

Видання НДІІП